Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Vyhlášky a nařízení

Dokument
Podmínky vydávání parkovacích karet (pdf, 104.54 KB)
Ceník městyse Jedovnice za zpoplatněné stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích městyse Jedovnice ve vyhrazených místech placeného stání (pdf, 107.71 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se zrušuje OZV č. 5/1995 a novela vyhlášky č. 5/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ, ŠD a ŠK (pdf, 37.59 KB)
Provozní řád dětského hřiště Olšovecká (pdf, 148.44 KB)
Provozní řád multifukčního hřiště (pdf, 172.31 KB)
Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice (pdf, 137.46 KB)
Směrnice pro činnost kamerového systému městyse Jedovnice (pdf, 164.98 KB)
Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice (pdf, 1002.65 KB)
Plán rozvoje sportu městyse Jedovnice (pdf, 243.27 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2023, o pořádání o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných společenských akcí k zajištění veřejného pořádku (pdf, 102.04 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší (pdf, 99.73 KB)
Pravidla Jedovnického infokanálu (pdf, 145.63 KB)
Provozní řád pro obecní budovu v Chaloupkách (pdf, 192.79 KB)
OZV č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf, 190.26 KB)
OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu (pdf, 229.5 KB)
Řád veřejného pohřebiště městyse Jedovnice (pdf, 814.58 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z užívání veřejného prostranství (pdf, 193.32 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (pdf, 160.08 KB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší některé OZV (pdf, 42.38 KB)
OZV č. 4/2016, kterou se ruší OZV č. 2/2008, kterou se mění OZV č. 8/1995 Provozní řád rekreační oblasti Jedovnice (pdf, 334.88 KB)
Řád rekreační oblasti (pdf, 265.26 KB)
Provozní řád terénních úprav v lokalitě bývalé skládky v k. ú. Kotvrdovic (pdf, 1.06 MB)
OZV č. 2/2016 kterou se ruší OZV č. 2/2010 o místním poplatku z VHP (pdf, 370.43 KB)
OZV č. 1/2016 kterou se ruší OZV č. 11/1999 o zřízení FRB (pdf, 301.66 KB)
Tržní řád - nařízení městyse č. 1/2013 (pdf, 3.41 MB)
OZV 1 / 2012 - omezení provozní doby hostinských zařízení (pdf, 501.47 KB)
OZV 3/2011 o zákazu používání alkohol. nápojů a omamn. látek na veřejnosti (pdf, 1.42 MB)
OZV 4/2011 o zabezpečení veřejného pořádku - pyrotechnika (pdf, 1.1 MB)
Povodňový plán městyse Jedovnice (doc, 54.5 KB)
Dodatek č. 1 ke Směrnici o poskytování informací (doc, 28 KB)
Nařízení rady - cena za použití technických prostředků zabráňujících odjezdu vozidla (pdf, 494.07 KB)
OZV č. 1/2010 - o udržování čistoty na veřejném prostranství (doc, 49 KB)
Příloha č. 1 k OZV 1/2010 - o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (pdf, 1.61 MB)
OZV 1/2008 o komunitním kompostování (pdf, 285 KB)
Směrnice č. 4/2008 - o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (pdf, 420.4 KB)
OZV č. 7/1995 (pdf, 44.05 KB)
OZV č. 3/1995 - o obecní policii (pdf, 457.29 KB)
OZV č. 7/2007, kterou se ruší a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 14 o systému sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na území obce (pdf, 142.18 KB)
Řád pro ohlašovnu požáru (doc, 23.5 KB)
Požární řád obce Jedovnice (doc, 67 KB)

Stránky

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK