Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

JEDOVNICKÉ RYBNÍKY

Prohlédněte si videa z rybolovů, protože nejlépe dokumentují práci rybářů a celou tuto akci, na kterou každý rok míří desetitisíce návštěvníků. Pokud si zvolíte video z roku 2010 (délka 20 min.), můžete se dozvědět i o historii rybníků.

Foto Jedovnice jsou ve svém blízkém i dalekém okolí známé svými rybníky. 

Doba jejich vzniku není přesně známa, ale rybářství má v Jedovnicích starou tradici, některé zprávy o výlovech jsou již z r. 1741.

Nejstarší zmínka o rybnících je z r. 1371, kdy vznikla vedle Jedovnic ves Budkovany a s ní se spojují Budkovanské rybníky. Na polích pod Harbechem byl založen r. 1437 rybník názvem Tunklovský. Několik století jsou staré i rybníky Dymák a Floriánek, tyto sloužily k pohonu mlýna a hutí. Další známý rybník byl Veselský a Dvorský, tyto byly zrušeny. 

V minulosti sloužily rybníky jako laciný a jediný zdroj energie k pohonu strojů, ale hlavně byly využívány k chovu ryb. Z roku 1900 je první zpráva o výlovu rybníka Olšovce, který se koná dodnes v měsíci říjnu. Rybníky Olšovec a Budkovan jsou od r. 1931 v majetku obce, v roce 1967 byl rybník Olšovec prohlášen rybníkem rekreačním. Rybník Budkovan byl upraven a místo jednoho rybníka vznikly tři, s názvy Budkovan, Vrbový a Dubový. 

Od r. 2002 má rybníky pronajaty společnost Olšovec, s.r.o., která je zároveň provozovatelem kempu stejného jména.

Rybník Olšovec se stal vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. V jeho okolí vyrostla řada chat a táborů. Počty návštěvníků zvláště za hezkých letních měsíců stále vzrůstají. 

Jména dnešních rybníků: Olšovec, Budkovan, Dubový, Vrbový, Dymák.

Naše rybníky na turistické mapě na seznamu:
http://www.mapy.cz/searchScreen?query=Jedovnice#centerX=138507776
@centerY=133327616@typ=turist@zoom=13@vizType=none@vizIds=none

Foto rybolov 2015 - Břetislav Kříčka
Foto rybolov 2015 - Stanislav Chlup
Foto rybolov 2014 - Břetislav a Vojtěch Kříčkovi
Foto rybolov 2014 - Jan Formánek
Foto Rybolov 2011
Foto Rybolov 2010
Archív rybolovu

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK