Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Jedovnický zpravodaj v PDF

Jednou za dva měsíce vychází tištěný Jedovnický zpravodaj, černobílý časopis formátu A5. Obsahuje informace z rady a zastupitelstva a jejich usnesení, informace z Úřadu městyse Jedovnice, dále příspěvky k historii obce, pozvánky na kulturní a sportovní akce, informace o činnosti místních škol i dalších organizací a spolků. Občané mohou do JZ zaslat příspěvky, které se týkají života v Jedovnicích (např. zajímavý postřeh, vzpomínka, poděkování apod.). Lze sem zadat i placenou inzerci.

Nebudou zveřejňovány příspěvky:

  • anonymní
  • týkající se soukromých sporů, které nesouvisejí s obecní tématikou
  • vulgární nebo urážlivé.

Podrobná Pravidla pro vydávání Jedovnického zpravodaje včetně ceníku inzerce najdete zde.

Všechny příspěvky je nutno zaslat do termínu uzávěrky. Datum uzávěrky je vždy uvedeno v tiráži předchozího čísla a zveřejňuje se také na webových stránkách obce a v Textžurnále.

Adresa redakce: Knihovna Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 311, 679 06 Jedovnice, e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz, tel.: 723 205 622.

Šéfredaktorka: Michaela Doleželová (knihovnice), zástupkyně šéfredaktorky: Soňa Plchová

Příspěvky je možno zasílat ve Wordu (*.doc, *.docx) na e-mail zpravodaj@jedovnice.cz (případně osobně předat v písemné podobě na podatelně úřadu nebo v místní knihovně). Fotografie nevkládejte do Wordu, ale zasílejte jako přílohu e-mailu (*.jpg).

Placenou inzerci přijímá Bc. Monika Plíšková, referentka poplatků a školství ÚM Jedovnice, tel.: 516 528 213, e-mail poplatky@jedovnice.cz.

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK