Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Komise a výbory

Tato sekce bude aktualizováná po zveřejnění celých komisí včetně jejich členů.

Finanční výbor
předseda: Ing. Gustav Magula
členové: Lenka Žáková, Ing. Radek Hédl, Hana Formánková, Ing. Petr Gabriel st., Miroslav Marinčák, Kateřina Klimešová
tajemnice: Ing. Veronika Průchová

Kontrolní výbor
předseda: Ing. Jaroslav Šíbl
členové: Mgr. Jiřina Novotná, Bc. Lenka Šebelová, DiS., PharmDr. Stanislav Fránek, Mgr. Renata Valentová, Mgr. Jitka Teturová, Ivo Máčel
tajemnice: Olga Keprtová

Komise výstavby a územního plánování
předseda: Ing. arch. Martin Vávra
členové: Ing. Josef Plch, David Lerch, Luboš Sedlák, Leoš Blažek, Ing. Miroslav Kala, Ing. Josef Vágner, Ing. Roman Šůstek, Ing. Šárka Trusinová, Vladimír Žižka, Josef Král, Marek Musil, Renata Kleinbauerová, Hana Formánková, Mgr. Dominika Cejnarová, Ing. Jiří Doležel, Dušan Plch, Petr Novotný
tajemník: Dagmar Holasová

Komise životního prostředí
předseda: Iva Kocmanová
členové: Libor Vymazal, Josef Tesař, Ivo Máčel, Martin Chlup, Ing. Arch. Mgr. Monika Vávrová, Zdeněk Škvařil, Ing. Petr Gabriel, st., Jarmila Plisková, Ing. Anna Ševčíková, Mgr. Sylvie Kocmanová, Ing. Barbara Magulová
tajemník: Luděk Křetínský

Komise sociálně zdravotní
předseda: Marie Gabrielová
členové: JUDr. Mgr. Bc. Kamil Pospíšil, LL.M., Renata Kleinbauerová, Jarmila Holá, Daniela Vrábelová
tajemník: Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná

Komise kulturní
předseda: Ing. Josef Plch
členové: Mgr. Bc. Kateřina Mašová, Leoš Blažek, Mgr. Kateřina Veselá, Ing. Barbara Magulová, Marcela Urbánková, Kateřina Magulová, Miroslav Beneš, Mgr. Soňa Plchová, Mgr. Jitka Vávrová, Ing. Barbara Magulová
tajemník: Michaela Doleželová

Komise spolková
předseda: Jarmila Stehlíková
členové: Svatava Paarová, Josef Tesař, Leoš Blažek, Petr Nezval, Blažena Řezníčková, Martina Stehlíková, Mgr. Sabina Autratová, Anna Trojáčková, Pavlína Héčová, Dagmar Vymazalová, Iva Hemzalová, Jiří Rimpler, Bc. Lenka Šebelová, Matěj Tetur, Lukáš Králík, Mgr. Petr Magula, Ing. Jana Tesařová Gabrielová
tajemník: Michaela Doleželová

Komise cestovního ruchu a mezinárodní spolupráce
předseda: Mgr. Dominika Cejnarová
členové: Bc. Lukáš Kocman, Ondřej Javorský, Emanuel Kučera, Tomáš Kouřil, Mgr. Kateřina Škaroupková, Mgr. Katarina Petrovičová, Ph.D., JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, Mgr. Petr Magula, JUDr. Jiří Pokorný, Jaromír Cejnar, Mgr. Světlana Štěpánková, Ing. Josef Pernica, Martin Kovář, Ing. Barbara Magulová
tajemník: Bc. Monika Plíšková

Komise pro občanské záležitosti
předseda: RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.
členové: JUDr. Mgr. Bc. Kamil Pospíšil, LL.M., Ing. Jana Tesařová Gabrielová, Ivana Pernicová, Jana Sehnalová, Drahomíra Pernicová, Lenka Žáková, Mgr. Martina Bezděková
tajemník: Tereza Gottwaldová

Poznámka: rada městyse jmenuje své komise, zastupitelstvo městyse jmenuje své výbory (ze zákona nejméně dva a to finanční a kontrolní).

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK