Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Úřední deska

Níže uvedené dokumenty byly na elektronické úřední desce zveřejněny od 30. června 2016.
Elektronickou úřední desku do 29. června 2016 najdete zde.
Důvodem je změna administrativního rozhraní našeho webu.

Všechny úřadyJen ÚM JedovniceJen SÚ pro JedovniceJen SÚ pro okolní obceOstatní úřady
Dokument Úřad Vyvěšeno Sňato
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023 (pdf, 101.23 KB) ÚM Jed. 13. 9. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky (pdf, 319.7 KB) ÚM Jed. 12. 9. 2023 28. 9. 2023
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023 (pdf, 105.78 KB) ÚM Jed. 11. 9. 2023 29. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území (pdf, 690.39 KB) ÚM Jed. 29. 8. 2023 10. 10. 2023
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (pdf, 3.55 MB) ÚM Jed. 28. 8. 2023 2. 1. 2024
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.9.2023 - část ulice Vyškovská od č.p. 647 po č.p. 652, včetně č.p. 788 a par. č. 1344/1 (pdf, 95.39 KB) ÚM Jed. 28. 8. 2023 15. 9. 2023
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - parkoviště u rybníka Olšovce (pdf, 3.57 MB) ÚM Jed. 18. 8. 2023 4. 9. 2023
Výpis z usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 8. 8. 2023 (pdf, 58.69 KB) ÚM Jed. 16. 8. 2023 4. 9. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023 (pdf, 100.85 KB) ÚM Jed. 16. 8. 2023
Výpis z usnesení z 15. schůze rady městyse konané dne 9. 8. 2023 (pdf, 105.57 KB) ÚM Jed. 15. 8. 2023 1. 9. 2023
Stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci v ulicích Palackého, Zahradní, Loučky, Pod Horkou (pdf, 4.55 MB) ÚM Jed. 15. 8. 2023 31. 8. 2023
Rozhodnutí o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (pdf, 621.6 KB) ÚM Jed. 14. 8. 2023 30. 8. 2023
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf, 389.43 KB) Městský úřad Blansko 10. 8. 2023 28. 8. 2023
Výběrové řízení - účetní městyse (pdf, 104 KB) ÚM Jed. 7. 8. 2023 1. 9. 2023
Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí na stavbu: „Senetářov – Obnova NN, u hřiště“ v k.ú. Senetářov (pdf, 879.92 KB) ÚM-SÚ Jed. - okolní obce 3. 8. 2023 19. 8. 2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 8. 8. 2023 (pdf, 27.7 KB) ÚM Jed. 31. 7. 2023 9. 8. 2023
Oznámení o návrhu MÚP v lokalitě "Chaloupky" - ulice Absolonova, Wanklova, K Propadání (pdf, 2.94 MB) ÚM Jed. 27. 7. 2023 28. 8. 2023
Oznámení - Oprava komunikace "Zahradní, Loučky, Pod Horkou" (pdf, 484.25 KB) ÚM Jed. 25. 7. 2023 10. 8. 2023
Výpis z usnesení ze 14. schůze rady městyse konané dne 18. 7. 2023 (pdf, 105.23 KB) ÚM Jed. 24. 7. 2023 11. 8. 2023
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SVaK (pdf, 273.38 KB) Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 20. 7. 2023 31. 7. 2024
Výběrové řízení - účetní městyse (pdf, 85.79 KB) ÚM Jed. 19. 7. 2023 5. 8. 2023
Výběrové řízení - vedoucí odboru výstavby a ŽP (pdf, 92.82 KB) ÚM Jed. 19. 7. 2023 5. 8. 2023
Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (pdf, 206.54 KB) KÚ JmK 12. 7. 2023 31. 7. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NA STAVBU: JEDOVNICE- OBNOVA NN, STŘED, V K.Ú. JEDOVNICE (pdf, 2.02 MB) ÚM-SÚ Jed. 11. 7. 2023 28. 7. 2023
Vyhláška - Podstatné okolnosti případu Leo Ilgner (pdf, 486.06 KB) ÚM Jed. 3. 7. 2023 28. 7. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023 (pdf, 77.4 KB) ÚM Jed. 27. 6. 2023 12. 9. 2023
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043/4 a 1532/1 (pdf, 466.4 KB) ÚM Jed. 27. 6. 2023 13. 7. 2023
Výpis z usnesení ze 13. schůze rady městyse konané dne 19. 6. 2023 (pdf, 149.84 KB) ÚM Jed. 26. 6. 2023 17. 7. 2023
Závěrečný účet městyse Jedovnice za rok 2022 (pdf, 509.23 KB) ÚM Jed. 26. 6. 2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II/379, II/373 (pdf, 4.85 MB) ÚM Jed. 21. 6. 2023 6. 7. 2023

Stránky

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK