Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Videožurnál na KTV

Nový ceník placené reklamy na JIK a www městyse

Součástí nově schválených Pravidel Jedovnického infokanálu je i nový ceník placené reklamy. Ceny jsou níže uvedeny včetně DPH.
a) 1 TV stránka v Jedovnickém textužnálu stojí 250 za 3 – 7 dnů nebo 125 Kč do 2 dnů.
b)případě požadavku na souběžné zveřejnění i na webových stránkách městyse pak dvojnásobek.
c) Každá započatá minuta dodaného hotového reklamního videa do Jedovnického videožurnálu stojí 250 Kč.


Videožurnál je vysílán zhruba jednou na měsíc a formou 3 - 5 minutových videopříspěvků se ohlíží nad kulturním, sportovním a společenským děním v našem městysu. Své místo mají i jedovnické školy nebo Starostovo okénko. Celková délka bývá asi jednu až dvě hodiny. Na závěr Videožurnálu mohou být zařazeny přídavky z významných akcí /výročí jedovnických organizací či škol, historické záběry, začátkem roku pak sestřih předchozího roku, …/ 

Premiéra Jedovnického videožurnálu je vždy v předem avizovanou neděli v 15:05 hod. a pak je do další neděle vysílán denně v časech: 9:05, 12:05, 15:05, 20:05 a 22:05 hod.

Textžurnál (aktuality z Jedovnic) je tedy ve dnech vysílání Videožurnálu možné večer sledovat od 18:00 do 20:05 hod. a pak po skončení prvního večerního vysílání a to do 22:05 hod., kdy je spuštěno druhé večerní vysílání,
tj. do 22:05 hod.  

Natočení příspěvku hlaste vedoucímu redakce Ing. Matuškovi týden předem. Děkujeme. Zařazení pozvánky do Textžurnálu není v žádném případě automatickou pozvánku na natáčení!!!


Provozovatelem informačního kanálu je společnost 3C spol. s r. o.,
sídlo Myslivní 21, Brno, PSČ 614 00, IČO: 005328819. 
Adresa pro doručování: Myslivní 21, Brno PSČ 614 00, kontakt: tel. 547 382 474, E-mail tvtechnika@seznam.cz
Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.


BLANENSKÝ VIDEOŽURNÁL

přebíráme z kabelové televize Blansko asi z týdenním zpožděním. Zachycuje život v našem okresním městě. Vysíláme ho jednou za měsíc a to zpravidla od středy do neděle ve stejných časech jako Jedovnický videožurnál. Premiéra bývá ve středu ve 20:05 hod.

On-line ho můžete sledovat 24 hod denně na internetu:
https://www.blansko.cz/informace/videozurnal#obsah

Textžurnál a Videožurnál připravuje redakce Jedovnického infokanálu, která sídlí na úřadě městyse v přízemí vlevo. Redakce pracuje externě, tj. nepravidelně a mimo běžnou pracovní dobu. Kontaktovat ji můžete nejlépe emailem infokanal@jedovnice.cz - maily čteme až odpoledne. Během běžné pracovní doby může volat tel.: 516 528 213 – Bc. Monika Plíšková. Vedoucím redakce je Ing. Josef Matuška.

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK