Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Kontakty a kompetence

Na koho se můžete obrátit na úřadu městyse se svou žádostí, stížností, připomínkou či jiným podáním? 

Dokumenty ke stažení

Adresa: Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice
IČ: 00280283
Kontaktní telefon: úřad městyse - tel.: 516 528 211, stavební úřad - tel.: 516 528 212
Úřední hodiny: pondělí a středa: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 17:00 hod.
Email: podatelna@jedovnice.cz

Katastr městyse Jedovnice je monitorován kamerovým systémem.
Provozovatel: OP Městys Jedovnice.

Adresa e-podatelny:
Úřad městyse Jedovnice: podatelna@jedovnice.cz
Stavební úřad městyse Jedovnice: podatelna.su@jedovnice.cz

Datová schránka: 5scbdu2
Bankovní spojení městyse: KB Blansko, č.ú. 927631/0100

Pozici pověřence pro ochranu osobních údajů zastává firma SEID, s. r. o., zastoupena Ing. Milanem Seidlerem,
Nížkovice 142, 684 01 Nížkovice, e-mail: milan.seidler@seid.cz, tel.: 724 094 634.

Poruchy na veřejném osvětlení se hlásí na tel.: 602 753 478.
Poruchy na rozvodu kabelové televize se hlásí na tel.: 723 205 622.

Policie městyse - tel.: 723 204 979, popř. tel.: 516 528 220, e-mail: policie@jedovnice.cz.
V případě nedostupnosti volejte státní policii - tel. č. 158!

I. PATRO

Starostka městyse, dveře č. 23 Ing. Irena Žižková
výkon činnosti sociálně-právní ochrany dětí - bližší informace najdete v dokumentu zde.
- tel.: 516 528 215, 724 186 338
e-mail: starosta@jedovnice.cz

Místostarostka městyse, dveře č. 19 Marie Gabrielová
- úřední hodiny pondělí 15:00 - 17:00 hod.
tel.: 773 784 008
e-mail: mistostarosta@jedovnice.cz

Tajemnice ÚM, dveře č. 24 Ing. Marta Tesařová
- tel.: 516 528 221, 606 760 194
e-mail: tajemnice@jedovnice.czpodatelna@jedovnice.cz

Stavební úřad, dveře č. 18 - tel.: 516 528 212
vedoucí stavebního úřadu: Lenka Pavlíčková
tel.: 724 324 565
e-mail: su@jedovnice.czpodatelna.su@jedovnice.cz 
(obce Kotvrdovice, Senetářov, Krasová, Rudice, Bukovina, Bukovinka, Březina, Vilémovice)

administrativní pracovnice stavebního úřadu: Renata Zouharová, DiS.
- tel.: 516 528 212
e-mail: su.administrativa@jedovnice.cz 

referent stavebního úřadu: Ing. arch. Magdalena Jakůbková
- tel.: 724 186 389
e-mail: su.referent@jedovnice.cz 
(obce Jedovnice, Křtiny, Habrůvka)

Vedoucí ekonomického odboru, dveře č. 17 Ing. Veronika Průchová
- tel.: 516 528 217, 606 760 195
e-mail: ekonom@jedovnice.cz

PŘÍZEMÍ

Podatelna ÚM, poplatky, zástup matriky a evidence obyvatel, školství, pronájmy KD a sálu v Chaloupkách,
placení inzerce do Jedovnického infokanálu a dvouměsíčníku Informace z Jedovnic, dveře č. 1
referent: Bc. Monika Plíšková
- tel.: 516 528 213, 723 247 641
e-mail: poplatky@jedovnice.cz

Poplatky: městys Jedovnice tímto informuje daňové subjekty, že orgány městyse, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

Matrika a evidence obyvatel, dveře č. 2 matrikářka Tereza Gottwaldová
- tel.: 516 528 218, 724 322 572 
e-mail: matrika@jedovnice.cz

Vedoucí odboru výstavby a ŽP, technik městyse, dveře č.4 Ing. Jindřich Tejkl
tel.: 516 528 216602 320 086
e-mail: technik@jedovnice.cz

Odpady a údržba městyse, dveře č. 6 Luděk Křetínský
tel.: 602 753 478
e-mail: referent@jedovnice.cz

Majetek - dveře č. 5 - Hana Hrušková
- tel.: 516 528 214516 528 211, 723 206 849 
e-mail: majetek@jedovnice.cz

Policie městyse - dveře č. 11 - úřední hodiny jen středa 13 - 17 hod.
Luděk Kolář - velitel, Ivo Hudec - strážník, Josef Zouhar - strážník
- tel.: 516 528 220, mob.: 723 204 979 
v případě nedostupnosti volejte státní policii - tel. č. 158!
e-mail: policie@jedovnice.cz

Redakce Jedovnického infokanálu, dveře č. 12 Ing. Josef Matuška 
externě, z toho plyne nepravidelně
tel.: 516 528 219, v běžné pracovní době ale volejte 516 528 213!
mob.: 773 528 219 po 14:00 h
e-mail: infokanal@jedovnice.cz


Knihovna a turistické informační centrum + poruchy KTV - Havlíčkovo nám. 311.
Vlastní webové stránky včetně otevírací doby najdete zde.
tel.: 723 205 622
e-mail: knihovna@jedovnice.cz


Dům s pečovatelskou službou - Zahradní 699

a) sociální pracovnice Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná
- tel.: 516 442 245, 777 362 200, e-mail: dps@jedovnice.cz

b) pečovatelky
- tel.: 516 442 245, 724 775 480, 728 296 647, 724 319 797, e-mail: pecovatelky@jedovnice.cz


Jedovnický zpravodaj - kontakt.

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK