Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Úřední deska

Dokument Úřad Vyvěšeno Sňato
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023 (pdf, 101.23 KB) ÚM Jed. 13. 9. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023 (pdf, 100.85 KB) ÚM Jed. 16. 8. 2023
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SVaK (pdf, 273.38 KB) Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 20. 7. 2023 31. 7. 2024
Závěrečný účet městyse Jedovnice za rok 2022 (pdf, 509.23 KB) ÚM Jed. 26. 6. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 42.85 KB) Technické služby Malá Haná 31. 5. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr (pdf, 166.5 KB) ÚM Jed. 29. 5. 2023 30. 5. 2026
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost (pdf, 162.92 KB) ÚM Jed. 29. 5. 2023 30. 5. 2026
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - SK (pdf, 205.36 KB) ÚM Jed. 29. 5. 2023 30. 5. 2026
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 277.59 KB) Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 29. 5. 2023
Zpráva o výsledku hospodaření městyse Jedovnice za rok 2022 (pdf, 331.43 KB) ÚM Jed. 15. 5. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. (pdf, 27.35 KB) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras 9. 5. 2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 (pdf, 3.09 MB) Technické služby Malá Haná 5. 5. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022 (pdf, 82.37 KB) ÚM Jed. 21. 12. 2022
Rozpočet městyse Jedovnice na rok 2023 - výdajová část (pdf, 63.27 KB) ÚM Jed. 16. 12. 2022
Rozpočet městyse Jedovnice na rok 2023 - příjmová část (pdf, 65.12 KB) ÚM Jed. 16. 12. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost (pdf, 162.76 KB) ÚM Jed. 21. 3. 2022 1. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - SK (pdf, 203.64 KB) ÚM Jed. 21. 3. 2022 1. 4. 2025
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2021 (pdf, 80.66 KB) ÚM Jed. 7. 1. 2022
Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 (pdf, 112.31 KB) ÚM Jed. 20. 12. 2021

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK