Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

KULTURNÍ SPOLKY A KAPELY

Jedovnice již v minulém století byly střediskem mezi okolními obcemi a to nejen co do velikosti, ale i podle probouzejícího se vlastenectví.

V současnosti žijí Jedovnice bohatým kulturním a společenským životem, k čemuž přispívá velké množství společenských, zájmových a sportovních organizací.

Partnerským městem naší obce je město Aschheim, ležící v Němečku nedaleko Mnichova. Smlouva o partnerství byla podepsána v červnu 1999 v Jedovnicích a na jaře 2000 následoval podpis v Aschheimu.

Vlastimil - ochotnický divadelní soubor

Vlastimil byl založen v roce 1863 jako čtenářsko-zpěvácký spolek.

Za obnovení své činnosti a zachování tradice vděčí spolek Vlastimil největší osobnosti jeho novodobé historie, bývalému řediteli Základní školy, panu Františku Štychovi. Nyní je předsedkyní spolku paní Vlasta Daňkova. V současnosti má ochotnický spolek více než dvacet členů, které spojuje láska k amatérskému divadlu, kamarádství a smysl pro humor.

Vlastimil pořádá během roku několik divadelních představení, pravidelně od r. 1998 pořádá divadelní bály, které patří k vrcholům plesové sezóny a při nápaditých a humorných vystoupeních se baví beznadějně vyprodány sál jedovnického kulturního domu. 


Kontakty: Vlasta Daňkova, tel.: 516 442 370 Leoš Blažek, tel.: 516 442 649
www.vlastimil.webz.cz

Píseň - ženský pěvecký sbor

Vznikl v roce 1980, založen byl manžely Javorskými. V letošním roce zpívá ve sboru 23 žen a dívek z Jedovnic a okolí, pod vedením dirigentky sboru Magdaleny Javorské.
Kontakt: tel.: 516 442 547


www.jedovnice.cz/pisen

Olšověnka - dechová kapela

 

vznikla v r. 1981 z žáků tehdejší LŠU v Jedovnicích. Tehdy mladá dechovka začala vystupovat na všech kulturních 
a společenských akcích regionu pod vedením ředitele LŠU p. Jiřího Gundackera, prvním kapelníkem byl p. Petr Jež.
 Brzy se dostavily první úspěchy na různých soutěžích a festivalech. Následovaly cesty do zahraničí a dechovka získala velkou popularitu nejen doma , ale i v zahraničí. Olšověnka vydala ve spolupráci s vydavatelstvím Surf dva hudební nosiče.V současné době se orchestr věnuje také taneční hudbě a je schopen zahrát skladby pro velký taneční orchestr. Uměleckým vedoucím je pan Mgr. Jaroslav Zouhar, kapelníkem Ing. Jaroslav Šíbl. S orchestrem vystupují zpěváci Miluška Pokorná, Helenka Pernicová a Pavel Sedláček.

 

Kontakt: Ing. Jaroslav Šíbl, kontakt: tel.: +420 604 157 058
e-mail: sibl@centrum.cz
www:  olsovenka.hyperlink.cz

Spolek Bivoj a dechová hudba Bivojanka

Spolek byl založen jako mládežnické občanské sdružení v roce 1997, jeho hlavním cílem je vyplnění volného času děti a mládeže obnovením zašlých tradic. K tomuto účelu využívá i vlastní dechovou kapelu Bivojanku, která byla založena o dva roky dříve. Mezi aktivity spolku patří stavění máje, koncerty u rybníka Olšovce ke Svátku matek, dožínky v létě, pořádání plesu Bivojanky, vánočního koncertu, koleda na Tři krále, jejíž výtěžek je věnován na charitativní účely. Uměleckým vedoucím je bývalý ředitel ZUŠ Jedovnice pan Jiří Gundacker.

 
www: www.bivojanka.cz

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK