Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Veřejné projednání strategického plánu rozvoje

Strategický plán rozvoje je jedním ze základních koncepčních a rozvojových dokumentů obce. Pomáhá místní samosprávě při rozhodování o investicích s ohledem na dlouhodobé cíle v oblasti sociální, ekonomické i environmentální politiky. Jeho smyslem je plánování rozvoje, podpora aktivit a projektů tak, aby se navzájem posilovaly, pomáhá sladit zájmy různých aktérů působících v území. Definuje hlavní směry budoucího vývoje obce tak, aby byl smysluplný, efektivní a udržitelný.

Veřejné projednání strategického plánu rozvoje městyse Jedovnice se uskuteční v úterý 12. 9. 2023 od 18:00 hod. v kinosále v Jedovnicích.

Pracovní verze Strategického plánu rozvoje městyse Jedovnice na období 2023 - 2030 určená k veřejnému projednání - odkaz ke stažení PDF.

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK