Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Starostka městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starostka městyse Jedovnice svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat v úterý 8. srpna 2023 v 18:00 hodin v zasedací místnosti č. 20 v budově úřadu městyse.

Program:

1. Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce na výstavbu multifukčního sportovního hřiště SPŠ

2. Smlouva o dílo na stavbu „Oprava místních komunikací ul. Zahradní, Loučky a Pod Horkou – Jedovnice“ s firmou Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Chodníky u okružní křižovatky II/373 a II/379 - Jedovnice

4. Oprava kotelny v DPS Jedovnice

5. Rozpočtové opatření

6. Různé

 

V Jedovnicích 31. 7. 2023

Ing. lrena Žižková v. r.
starostka městyse Jedovnice

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK