Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Splatnost poplatků pro rok 2023

Vážení občané, připomínám blížící se splatnost poplatků z odpadu, kabelové televize a poplatku ze psa. Termín splatnosti je 30. 9. 2023

Poplatky lze platit převodem z účtu (po ověření variabilního symbolu) nebo v hotovosti na úřadě městyse Jedovnice a to vždy: - v pondělí a ve středu od 08:00 do 11:30 hodin, od 12:00 do 17:00 hodin.

Výše poplatků:

  • odpad 800 Kč /osoba/ kalendářní rok
  • kabelová televize 1000 Kč/rok
  • pes dle platné sazby:
  • 200 Kč osoby nad 65 let/ druhý pes 300 Kč
  • 400 Kč pes v RD/ 600 Kč druhý pes
  • 1000 Kč pes v bytovém domě/ druhý pes 1500 Kč

Preferujeme platby převodem na účet městyse 927631/0100. Je nutné dodržet správný variabilní symbol, který zůstává poplatníkům stále stejný. V případě dotazu pište na e-mail poplatky@jedovnice.cz nebo volejte na tel. 516 528 213, 723 247 641.

Bc. Monika Plíšková
referent poplatků a školství ÚM Jedovnice

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK