Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Parkování u Olšovce

Na www.jedovnice.cz byly zveřejněny dokumenty: provozní řád parkoviště Olšovec - ulice Barachov, provozní řád parkoviště Olšovec - ulice Olšovecká, podmínky pro vydávání parkovacích karet, žádost o vydání abonentní a nebo rezidentní parkovací karty.

Žádosti pro vydání parkovacích karet přijímá a posuzuje Obecní policie městyse Jedovnice.

Platbu v automatu je možné provádět mincemi, bankovkami, platební kartou, prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikací.  

Upozorňujeme, že automaty nerozměňují a nevrací mince ani bankovky.

Na parkovišti Barachov je v období září - červen (mimo prázdninové období), v pracovních dnech (pondělí - pátek) v čase od 11 do 13 hod. jedna hodina parkování zdarma. Automat v tuto dobu vydá platný lístek se sazbou 0 Kč. 

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK