Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Nový altán u DPS

Tak se obyvatelé DPS dnes dočkali.

Ve čtvrtek 6. 7. firma Chatkylemon.cz postavila altán, který byl slíben na termín oslav 20. výročí otevření DPS, tedy na 26. 6. Máme krásné léto.

Přejeme proto všem, aby si ho ve zdraví užívali. 

- MG -

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK