Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace - JMK

V roce 2023 získala naše obec dotaci z rozpočtu JMK na doplnění vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednalo se o výjezdový tablet Samsung se systémem GINA, sadu druhých vývodů dýchacích přístrojů Dräger, 4 ks ochranných vyváděcích masek Dräger a o 200 m nízkoprůtažného záchranného lana.

Druhé vývody dýchacího přístroje slouží k přívodu vzduchu do vyváděcích masek. Ty jsou využívány při záchraně osob při požárech ze zakouřených prostor.

Nákup těchto prostředků byl pak dofinancován z rozpočtu městyse a celková částka pořízeného vybavení činila 120 000 Kč. 

Díky této podpoře z JMK a městyse Jedovnice mohla naše jednotka doplnit a zmodernizovat své vybavení jak v oblasti technologie a podpory výjezdu jednotky, tak případné činnosti související se záchranou osob při požáru. 

V Jedovnicích 5. 9. 2023

Michal Prause
velitel jednotky

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK