Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Tetiny ve Velkých Bílovicích

Ve čtvrtek 6. 6. 2023 vyrazily jedovnické Tetiny a malý vzorek tanečnic z Lipky, na pozvání Sokolů na jih do Velkých Bílovic. Odpolední akce započala slavnostním průvodem se sokolskými prapory u kulturního domu. Průvod směřoval na Křástelku – obdobu našeho sokolského hřiště. Zde proběhl, kulturní program s ukázkami tanečních a sportovních vystoupení. Zatančily děti z Bílovické MŠ, folklorní soubory Trnka a Kordula. Zdravotní cvičení předvedli sokolové z Bzence, zazpívaly Mariánky z Vanovic, předvedly se sokolky z Postoupek a ukázku ze sletové skladby zacvičila věrná garda z Bílovic a Břeclavi. My jsme společně s několika děvčaty, zatančili tři tanečky z našeho repertoáru. Atmosféra celé akce byla úžasná, počasí vyšlo, a tak jsme si všichni sváteční odpoledne pěkně užili.

Tímto bych ráda za Tetiny a Lipku poděkovala VŠEM, kteří nás v naší činnosti jakýmkoli způsobem podporují. Nebudu jmenovat, protože bych určitě na někoho zapomněla.

Tak tedy velké díky a Tetiny a Lipka vás tímto zvou na dožínkový věnec, a komu to nevyjde a chtěl by nás vidět, tak tančíme ještě na hodech v Lipovci.


Hezký zbytek léta, Jitka Vávrová

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK