Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Jedovnický videožurnál - září 2023

budeme na JIK vysílat od neděle 17. září 15:05 hod. do pondělí 25. září 2023 15:05 hod.

Obsah (bez pořadí):

 • Skautský dívčí tábor
 • Tenisový turnaj
 • MŠ informuje
 • Skautský chlapecký tábor
 • Fotbal Jedovnice-Drnovice
 • Školní okénko ZŠ
 • Sbírka šatstva
 • Co nového na ZUŠ
 • Hasičský den
 • ...a na závěr přídavek:
  • Týden pro Jedovnice

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK