Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Aktuality z kultury

16. Tříkrálový koncert Šošůvské scholy

Neděle 8. ledna 2023 v 15 hodin v kapli v Šošůvce.

Viz plakát.

Tříkrálová sbírka 2023

se v Jedovnicích koná od pátku 6. do neděle 8. ledna 2023. Viz plakát.

Tříkrálový koncert

se uskuteční v sobotu 7. ledna 2023 od 18:00 hod. v sále v Chaloupkách.

Viz plakát.

22. Skautský bál

se uskuteční v pátek 3. 2. 2023 od 20:00 hodin v kulturním domě v Jedovnicích. 

Předprodej lístků probíhá v jedovnické lékárně Kras. Více informací se dozvíte na plakátech a FB stránkách střediska Jedovnice.

Viz plakát a více.

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice

Vás zve na nekorektní autorskou komedii pro dospělé „A co dál strážmistře? Aneb když se ucho utrhne“. Termíny představení: středa 28. 12. 2022, čtvrtek 29. 12. 2022, sobota 7. 1. 2023, neděle 8. 1. 2023, sobota 14. 1. (začátek již v 18 hod.), neděle 15. 1. 2023.

Začátek představení v 17 hodin, kinosál KD.

Předprodej byl zahájen v prodejně Květinářství u Zelinků na náměstí.

Blanenský videožurnál - listopad 2022

vysíláme na JIK od úterý 27. prosince 20:05 hod. do pátku 30. prosince 2022 15:05 hod. Na webu je již nyní zde.

Vánoční bohoslužby v Jedovnicích

24. 12.:
a) Dětská v 15:30 hod.
b) Půlnoční ve 23:00 hod.
25. a 26. 12.:
a) ranní v 7:30 hod.
b) hrubá v 10:30 hod.

Vánoční koncert ŽPS Píseň

se uskuteční v pondělí 26. prosince 2022 od 16:00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích.

Viz plakát.

Koledy Bivojanky

Koledy bude na Štědrý večer vyhrávat dechová hudba Bivojanka. Začátek před kostelem v sobotu 24. 12. 2022 v 15:10 hod., tj. po vyzvánění zvonů.

Koledy Olšověnky

I letos bude o Štědrém večeru vyhrávat koledy dechová hudba Olšověnka. Začátek v sobotu 24. 12. 2022 ve 22:30 hodin u vánočního stromu před radnicí.

Živý betlém v Senetářově

Pondělí 26. prosince v 15 hodin. Program začne krátkou scénkou v senetářovském kostele, pak bude pokračovat před doškovou chaloupkou s živým betlémem, čajem a svařákem. Výtěžek bude věnován na podporu dětí v Indii.

Více na plakátu.

Otevírací doba Sběrného dvora na konci roku

24. 12. – zavřeno
27. 12. – otevřeno
29. 12. – zavřeno
31. 12. – zavřeno

Jedovnický videožurnál - prosinec 2022

byl vložen do sekce Videožurnál on-line. Obsahuje 7 příspěvků a 2 přídavky.

Skupinky Tří králů přinesou radost a požehnání

při tříkrálovém koledování na Blanensko už 23. rokem. Koledníky budete potkávat ve své obci nebo městě od 1. do 15. ledna 2023. 

Děkujeme, že vlídně přijmete koledníky a otevřete jim své dveře a svá srdce.

Kniha Bezkontaktní ženy aneb agrostory

Divadelní soubor Vlastimil Jedovnice si dovoluje oznámit, že právě vyšla nová knížka podle naší stejnojmenné divadelní hry z roku 2017. Pokud byste měli o knížku zájem, lze ji objednat na uvedeném odkazu, případně v nejbližších dnech zakoupit v Jedovnicích v prodejně Potraviny Na Městečku“. Nabídneme ji k prodeji také na našem novém silvestrovském divadle.

DS Vlastimil Jedovnice

Plesová sezóna 2023

20. 1. Ples Bivojanky
3. 2. Skautský bál
18. 2. Ostatky
24. 2. Ples SPŠ Jedovnice
14. 4. Divadelní ples

zdroj ÚM

Stránky

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK