Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Nacházíte se na starých www stránkách!

Od středy 13/9/2023 fungují nové oficiální stránky a to na původní adrese www.jedovnice.cz.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

nájmu nebytových prostor (tří místností) v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky, Jedovnice. Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce.

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 9+10/2023

bude ve středu 20. září 2023. Prosím o příspěvky a fotografie do tohoto data nejpozději do 15:00 hodin.

Splatnost poplatků pro rok 2023

Vážení občané, připomínám blížící se splatnost poplatků z odpadu, kabelové televize a poplatku ze psa. Termín splatnosti je 30. 9. 2023

Poplatky lze platit převodem z účtu (po ověření variabilního symbolu) nebo v hotovosti na úřadě městyse Jedovnice a to vždy: - v pondělí a ve středu od 08:00 do 11:30 hodin, od 12:00 do 17:00 hodin.

Provoz a rezervace multifunkčního hřiště

Multifunkční hřiště je v provozu celoročně. Vstup na hřiště je výhradně na vlastní zodpovědnost.

Hřiště je monitorováno kamerovým systémem.

Provozní doba hřiště: březen – říjen 7:00 – 21:00 h. Leden, únor, listopad, prosinec – podle počasí.

Rezervační systém multifunkčního hřiště.

Minimální hrací doba, kterou lze předem rezervovat, je 60 minut. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve. Provozní řád multifunkčního hřiště.

Kontakt na správce hřiště – tel.: 602 536 097.

Střípky z Jedovnic - červenec a srpen 2023

Videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse vychází každý měsíc.

Na YouTube jej můžete zhlédnout zde.

Střípky z Jedovnic - červenec a srpen 2023

Videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse vychází každý měsíc.

Na JIK jej budeme vysílat od pondělí 4. září 17:30 hod. do neděle 10. září 2023 21:30 hod. 

Vysílací časy: 8:30, 11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 21:30 hod. Délka videoměsíčníku bude cca 7 minut.

K dispozici bude samozřejmě i zde a na sociálních sítích.

Platba poplatků za rok 2023

Od března se vybírají poplatky za rok 2023, a to vždy v pondělí a ve středu 08:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod. V úterý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají!

Poplatek za psa – dle sazby - splatný do 30. září 2023. Při platbě prosím předložit číslo čipu.

Poplatek za odpad 800 Kč na osobu a rok – splatný do 30. září 2023.

Poplatek za KTV – 1000 Kč za rok - splatný do 30. září 2023.

Při platbě převodem na účet městyse 927631/0100 je nutno dodržet správný variabilní symbol, o který můžete napsat na e-mail poplatky@jedovnice.cz nebo zavolat na tel.: 516 528 213, 723 247 641.

Bc. Monika Plíšková, referent poplatků, kultury a školství ÚM Jedovnice

Odvolání zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2023 ze dne 11. srpna 2023 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru nabylo účinnosti 11. srpna 2023 ve 12:00 hod. Viz dokument ve více.

Svoz komunálního odpadu na ulici Na Větřáku

Z důvodu pokládky živičného povrchu na ulici Na Větřáku bude komunální odpad z této ulice svezen až v pondělí 31. 7. 2023. Děkujeme za pochopení.

Zastínění pískoviště na dětském hřišti

Dne 27. 7. bylo provedeno zastínění pískoviště na dětském hřišti u rybníka. Do neděle 30. 7. se nesmí používat, prosíme o respektování a dodržování. Děkujeme.

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu

na pozemních komunikacích v lokalitě „Chaloupky“ - ulice Absolonova, Wanklova, K Propadání. Dotčené osoby, mohou podávat písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením MěÚ Blansko ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Parkování u Olšovce

Na www.jedovnice.cz byly zveřejněny dokumenty: provozní řád parkoviště Olšovec - ulice Barachov, provozní řád parkoviště Olšovec - ulice Olšovecká, podmínky pro vydávání parkovacích karet, žádost o vydání abonentní a nebo rezidentní parkovací karty.

Žádosti pro vydání parkovacích karet přijímá a posuzuje Obecní policie městyse Jedovnice.

Platbu v automatu je možné provádět mincemi, bankovkami, platební kartou, prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikací.  

Upozorňujeme, že automaty nerozměňují a nevrací mince ani bankovky.

Na parkovišti Barachov je v období září - červen (mimo prázdninové období), v pracovních dnech (pondělí - pátek) v čase od 11 do 13 hod. jedna hodina parkování zdarma. Automat v tuto dobu vydá platný lístek se sazbou 0 Kč.

Parkoviště je zpoplatněno od 23. 6. 2023.

Podrobnosti v dokumentech ve více.

Rozhodnutí hejtmana - zvýšené nebezpečí požáru

Je zakázáno v místech se zvýšeným nebezpečím požáru: rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit (s výjimkou elektronických cigaret), odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místa se zvýšeným nebezpečím požáru jsou: lesní porosty a jejich okolí do vzdálenosti 50 m, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur, sklady sena, slámy a obilovin, místa, kde se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, naskladňováním pícnin a obilovin atd.

Provoz matriky na ÚM

Oznamujeme občanům, že matrika bude ve dnech 7. 7. - 14. 7. 2023 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Czech Point, ověření podpisů a listin je možno provést na České poště.

Nový altán u DPS

Tak se obyvatelé DPS dnes dočkali. Ve čtvrtek 6. 7. firma Chatkylemon.cz postavila altán, který byl slíben na termín oslav 20. výročí otevření DPS, tedy na 26. 6. Máme krásné léto. Přejeme proto všem, aby si ho ve zdraví užívali. - MG -

Seiten