Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Sdělení k volbám Prezidenta ČR (13. a 14. 1. 2023)

Starší a imobilní občané mající zájem volit, ale jejich imobilita jim neumožňuje přijít k volbám do volební místnosti, mohou požádat o přinesení přenosné volební urny. Prosíme o nahlášení těchto zájemců osobně nebo telefonicky u tajemnice ÚM paní Tesařové (telefon 516 528 221, mobil 606 760 194) do čtvrtku 12. 1. 2023. Členové volební komise s přenosnou volební urnou Vás navštíví v sobotu 14. 1. 2023 během dopoledne.

Informace krajského úřadu k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky z důvodu onemocnění COVID-19 najdete v dokumentu ve více.

Změna dne vývozu odpadů

Místo čtvrtka se od ledna 2023 popelnice v Jedovnicích nově vyváží v pátek, 14denní interval vývozu zůstává zachován. Tento týden proto svoz odpadu proběhne v části „Městečko“ v pátek 13. ledna. Svoz popelnicí bytových domů probíhá i nadále každý týden - nově v pátek.

Podrobný rozpis je zveřejněn v příloze.

Formulář pro spolky k vyúčtování dotací

z rozpočtu městyse Jedovnice 2022 najdete v sekci Dokumenty ke stažení - Rozpočet. Tamtéž jsou i podrobné informace včetně termínu odevzdání.

Kontejnery na separovaný odpad

Na různých místech po městysi máme rozmístěné kontejnery na separovaný odpad (sklo, papír, plasty,...). Mnozí jste si všimli, že jich ubylo. Není to tím, že by je někdo ukradl, ale byly odvezeny firmou AVE Brno, se kterou městys ukončil spolupráci k 31. 12. 2022. Byly jejich majetkem. Kontejnery budou postupně doplněny.

Provoz ÚM a pokladny městyse koncem roku

Od 22. 12. 2022 do 1. 1. 2023 bude úřad městyse uzavřen. Pokladna ÚM bude otevřená do středy 21. 12. 2022 do 17:00 h. Od 22. 12. 2022 se doklady s datem roku 2022 nebudou moci proplatit, a to ani v lednu 2023. Stejné je to i s příjmem peněz do hlavní pokladny.

Úklid sněhu

Milí spoluobčané, v posledních dnech napadlo poměrně hodně sněhu. Techničtí pracovníci jej ze všech sil odklízejí, ale bez Vaší spolupráce by se dařilo udržovat cesty průchozí jen obtížně. Chtěla bych proto velmi poděkovat všem, kteří sníh v okolí svých domů odklidili, nebo dokonce pomohli v úklidu svým sousedům. I s Vaší pomocí se tak snad podaří, že se z předvánoční nadílky budeme moci radovat všichni, nejen naše děti.

Děkuji, Irena Žižková, starostka 

Sběrný dvůr nebere suť

až do odvolání (přes zimu).

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jedovnice

s pokyny pro zpracování návrhů změn za období 3/2017 - 10/2021, která byla schválena již 14. 6. 2022 byla vložena do sekce Územní plán.

Sběrný dvůr bude uzavřen

v úterý 13. prosince 2022.

Objížďka na Brno - aktualizace

Dne 23. 11. 2022 proběhl další kontrolní den na stavbě II/373 Jedovnice průtah. Na závěr tohoto týdne je naplánováno zahájení pokládky živičných vrstev (asfaltu). Práce pokračují nadále tak, aby byl dodržen termín zprovoznění úseku do 15. 12. 2022. Viz více.

Přerušení dodávky pitné vody

VAS a.s. oznamuje, že z důvodu opravy vodovodního řadu a odkalení dojde dne 22. 11. 2022 v době od 8:00 do 14:00 hod. k přerušení dodávky pitné vody v části obce Kombut, chaty nad restaurací Barachov směr Riviera.

Poslední svoz zeleného odpadu v letošním roce

proběhne tento týden v lokalitě:
- ve čtvrtek 24. 11.: ul. Podhájí, ul. Vyškovská, parkoviště u hřbitova,
- v pátek 25. 11.: ul. Větřák.

Úřad městyse bude uzavřen

v pátek 18. 11. 2022 z důvodu čerpání dovolené.

Svozová firma vyveze komunální odpad

tento čtvrtek 17. 11. 2022 bez ohledu na státní svátek.

Hlášení k datovým schránkám

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Viz více.

Prodloužení spojů linky 231

Na základě sdělení KORDIS JMK budou níže uvedené spoje linky 231 prodlouženy od 11. 12. 2022 o úsek Jedovnice, nám. – Jedovnice, garáže.
- odjezd 7:13 z Blanska, příjezd Jedovnice,náměstí 7:33
- odjezd 9:43 z Blanska, příjezd Jedovnice,náměstí 9:59
- odjezd 11:59 z Jedovnic, náměstí - směr Blansko

Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu městyse - spolky a občané

Do čtvrtka 10. 11. 2022 mohou občané a spolky podat požadavky do rozpočtu městyse pro rok 2023. Formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách městyse v sekci Rozpočet. Žádost musí obsahovat cenovou kalkulaci.

Formulář pro spolky k vyúčtování dotací

z rozpočtu městyse Jedovnice 2022 najdete v sekci Dokumenty ke stažení - Rozpočet. Tamtéž jsou i podrobné informace včetně termínu odevzdání.

Seiten