Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starostka městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starostka městyse Jedovnice svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat v úterý 8. srpna 2023 v 18:00 hodin v zasedací místnosti č. 20 v budově úřadu městyse.

Program:

1. Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce na výstavbu multifukčního sportovního hřiště SPŠ

2. Smlouva o dílo na stavbu „Oprava místních komunikací ul. Zahradní, Loučky a Pod Horkou – Jedovnice“ s firmou Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Chodníky u okružní křižovatky II/373 a II/379 - Jedovnice

4. Oprava kotelny v DPS Jedovnice

5. Rozpočtové opatření

6. Různé

 

V Jedovnicích 31. 7. 2023

Ing. lrena Žižková v. r.
starostka městyse Jedovnice