Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

I. etapa rekonstrukce Havlíčkova náměstí

bude zahájena v pondělí 1. 11. 2021. Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o., stavebními úpravami dojde ke zkvalitnění dopravních podmínek a zvýšení bezpečnosti provozu. Žádáme občany o respektování dopravního značení a dočasných omezení. Děkujeme za pochopení.

Úřad městyse bude uzavřen

v pátek 29. 10. 2021 z důvodu čerpání dovolené.

Sběrný dvůr Jedovnice bude uzavřen

v úterý 26. 10., ve čtvrtek 28. 10. 2021 bude v provozu 9:30 - 15:30 hod.

Sdělení k volbám do Poslanecké sněmovny PČR,

které se konají ve dnech 8. a 9. 10. 2021. Podrobnosti k přinesení přenosné volební schránky pro imobilní občany, k možnosti účasti pro voliče v karanténě/izolaci a k nedoručení volebních lístků do domu, najdete ve více.

Úhrada poplatků za rok 2021

Připomínáme občanům, že termín úhrady poplatků za odpad, KTV a nájem pozemků je do čtvrtku 30. září 2021! Preferujeme bezhotovostní platbu! Nenechávejte platbu na poslední chvíli. Včas nezaplacené poplatky může správce zvýšit až na trojnásobek.

Zastupitelstvo městyse Jedovnice zve

na setkání s občany na téma Nová výstavba Na Kopci (areál lihovaru). Setkání se koná ve čtvrtek 19. srpna 2021 od 18:00 hod. v kinosále KD Jedovnice. Učastníci musí dodržovat platná hygienická nařízení (respirátory, rozestupy,...).

Pro volby do Poslanecké sněmovny PČR

konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 byly stanoveny 2 volební okrsky:
Volební okrsek č. 1 (Městečko) - sídlo obřadní síň na ÚM, zapisovatelka paní Božena Ševčíková, Jedovnice
Volební okrsek č. 2 (Chaloupky) - sídlo zasedací místnost. č. 3 na ÚM, zapisovatelka paní Ing. Marta Tesařová, Kotvrdovice.
Minimální počet členů obou okrskových volebních komisí byl stanoven na minimálně 5 členů.

Celé znění naleznete na úřední desce městyse.

Informace úřadu práce

Obdrželi jste výpověď? Končí vám smlouva na dobu určitou nebo pracovní poměr dohodou? Informace úřadu práce k této problematice obsahují letáky, které najdete v příloze - viz více.

Poděkování - Městys Jedovnice a MS ČČK

děkují všem občanům, kteří přispěli do materiální sbírky pro jižní Moravu. Ta byla v pátek 2. 7. předána do centrálního skladu v Hodoníně.

Materiální sbírka pro jižní Moravu

Městys Jedovnice ve spolupráci s Místní skupinou Českého červeného kříže reagují na aktuální požadavky v postižených místech jižní Moravy a vyhlašují materiální sbírku v úterý 29. 6. a ve středu 30. 6. 2021 od 8:00 do 18:00 hod. v sále v Chaloupkách. Viz více.

Návrh obnovy prostoru u kostela a obřadní síně

byl zveřejněn v sekci Plánované projekty.

Upozorňujeme občany,

že dle platné obecní vyhlášky lze pálit suchou! trávu do 19:00 hod., a to tak, aby doutnající a hořící zbytky neobtěžovaly spoluobčany.

Uzavírka ulice Podhájí v úterý 8. 6. - ke školám nutno jezdit přes Habeš

Zítra - v úterý 8. 6. 2021 - bude z důvodu provizorní opravy povrchu uzavřena ulice Podhájí od mostku po zatáčku u vinotéky.
Objízdná trasa na Větřák a ke školám povede v tento den od benzinové stanice přes ulici Habeš.
Celková rekonstrukce této ulice včetně nové opěrné zdi je plánována na příští rok.

Seiten