Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Střípky z Jedovnic - březen 2023

Nový videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse bude vycházet každý měsíc.

Na YouTube jej můžeze shlédnout zde.

Provozní řád obecní budovy v Chaloupkách

byl zveřejněn v sekci Vyhlášky a nařízení nebo v pravém dolním menu „Ostatní“.

Upozornění k rekonstrukci - Chaloupky

Vzhledem k plánované rekonstrukci místní komunikace v lokalitě „Jedovnice - Chaloupky“ – ulice Wanklova, K Propadání, Absolonova, Hybešova, žádáme občany, kteří plánují provádět zásah do těchto komunikací, např. výstavbou nebo rekonstrukcí přípojek inženýrských sítí, aby si vše potřebné (souhlas vlastníka pozemku, vyjádření st. úřadu) vyřídili v co nejkratším možném termínu. Viz více.

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 3+4 / 2023

bude ve čtvrtek 23. března 2023, prosíme tedy o příspěvky a fotografie nejpozději do tohoto termínu.

Informace k opravě vodovodu na ul. Barachov

Z důvodu opravy vodovodu na ul. Barachov bude ul. Barachov neprůjezdná od 20. 3. do 28. 3. 2023 v době prováděných prací cca od 7:00 do 16:00 hodin. 
Objízdná trasa bude obousměrná vedena po ul. Olšovecká až k ul. Barachov a naopak.

Objízdná trasa bude aktuální po dobu prováděných prací na stavbě. Po ukončení denních prací a během víkendů bude provoz veden opravovaným úsekem.

Z důvodu zachování plné průjezdnosti objízdné trasy, žádáme majitele mot. vozidel parkujících na ul. Olšovecká, aby si vozidla přeparkovali na vhodná místa.

Městys Jedovnice nabízí do podnájmu

od 1. 4. 2023 prostory bývalé prodejny COOP v Jedovnicích u benzinky. Preferujeme zájemce nabízející prodej potravin nebo smíšeného zboží. Hlásit se mohou i zájemci poskytující služby pro širokou veřejnost. Bližší informace týkající se podmínek a výše pronájmu získáte na tel. čísle 723 206 849. Svoje nabídky můžete zasílat na adresu majetek@jedovnice.cz.

Informace k Seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

zveřejnil na úřední desce městyse Jedovnice Úřad pro zastupování státu ve věcěch majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Vyškov. Na úřední desce budou vyvěšeny do 1. ledna 2024.

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. Vlastní seznam je k nahlédnutí na matrice na ÚM.

Celé znění dokumentu bylo zveřejněno na úřední desce městyse nebo zde v příloze - viz více.

Kontrolní měření síly ledu na rybníku Olšovci

bylo provedeno ve středu 8. 2. 2023 v dopoledních hodinách. Síla ledu je u bašty 12 cm, u Barachova, kolem břehu tenká nesouvislá vrstva do 3 cm. Jako bezpečná síla ledu pro vstup na ledovou plochu se všeobecně uvádí 12 až 20 cm. Bezpečný vstup na ledovou plochu doporučují strážníci od hráze rybníka Olšovce.

Kontrolní měření síly ledu na rybníku Olšovci

bylo provedeno v úterý 7. 2. 2023 v dopoledních hodinách. Síla ledu je u bašty 10 cm, u Barachova, kolem břehu tenká nesouvislá vrstva do 3 cm. Jako bezpečná síla ledu pro vstup na ledovou plochu se všeobecně uvádí 12 až 20 cm. Obecní policie nedoporučuje vstup na ledovou plochu. Vstup na vlastní nebezpečí. 

Kontrolní měření síly ledu

na rybníku Olšovec provedla OP v pondělí 30. 1. 2023. Síla ledu je nesouvislá max. do 3 cm. V žádném případě nedoporučujeme vstupovat na ledovou plochu! Následné měření bude provedeno dne 31. 1. 2023. 

Současně žádáme rodiče, aby jejich děti nevhazovaly kameny na ledovou plochu. Hrozí tak vážná zranění při zimních sportech, ale i v létě při koupání!

Poděkování

Děkuji zaměstnancům městyse Kateřině Kouřilové Kopečné, Luďku Kolářovi a Luďku Křetínskému, kteří obětavě a operativně řešili a řeší havárii topné soustavy v DPS na úkor svého spánku a dovolené, aby klienti DPS měli po celý den a noc v těchto zimních a následujících mrazivých dnech teplo. Marta Tesařová, tajemnice ÚM

Výpadky veřejného osvětlení

Výpadky veřejného osvětlení způsobuje silný vítr. Osvětlení tedy není záměrně vypínáno. - ŽP -

Ulice Hybešova bude uzavřena - neprůjezdná

ve čtvrtek 2. 2. 2023 v době od 8:00 do 11:00 hod. z důvodu stání nákladního vozidla - domíchávače betonu.

Informace ke svozu odpadu

Celá ulice Palackého včetně domů č.p. 357 a 392 patří při svozu odpadu k části Městečko, tak jako doposud. Část Městečko se vyváží tento pátek 27. 1. 2023 (viz Rozpis vývozu popelnic v pravém bočním menu).

Volba prezidenta ČR - 2. kolo

se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hod. Místo konání voleb: 
a) okrsek č. 1 „Městečko“ - obřadní síň v přízemí ÚM Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 
b) okrsek č. 2 „Chaloupky“ - zasedací místnost č. 3 v přízemí ÚM Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71.
Voliči hlasovací lístky obdrží až přímo ve volební místnosti. Více na úřední desce.

Sdělení k volbám Prezidenta ČR (27. a 28. 1. 2023)

Starší a imobilní občané mající zájem volit ve druhém kole volby Prezidenta ČR, ale jejich imobilita jim neumožňuje přijít k volbám do volební místnosti, mohou požádat o přinesení přenosné volební urny. Prosíme o nahlášení těchto zájemců osobně nebo telefonicky u tajemnice ÚM paní Tesařové (telefon 516 528 221, mobil 606 760 194) do čtvrtku 26. 1. 2023. Členové volební komise s přenosnou volební urnou Vás navštíví v sobotu 28. 1. 2023 během dopoledne.

Informace krajského úřadu k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky z důvodu onemocnění COVID-19 najdete v dokumentu ve více.

Volba prezidenta České republiky

se uskuteční v pátek 13. ledna 2023 od 14 do 22 hod. a v sobotu 14. ledna 2023 od 8 do 14 hod.

Místo konání voleb: a) okrsek č. 1 „Městečko“ - obřadní síň v přízemí ÚM Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 
b) okrsek č. 2 „Chaloupky“ - zasedací místnost č. 3 v přízemí ÚM Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71.

Více na úřední desce.

Seiten