Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Zastupitelstvo městyse zve občany

na besedu na téma Návrh výstavby Na Kopci. Beseda s prezentací návrhu se koná v úterý 5. dubna 2022 v 18:00 hod. v kinosále.

Svoz zeleného odpadu 2022

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2022 prováděn v pravidelných 14denních intervalech, a to v následujících termínech - viz více.

Pomoc pro ukrajinské uprchlíky v Jedovnicích

Vážení občané, představujeme Vám webové stránky na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaným u soukromých osob v Jedovnicích. Ubytovatel zde může požádat o konkrétní hmotný dar nebo zapůjčení věcí pro uprchlíky, kteří jsou u něho ubytovaní. Prostřednictvím tohoto webu bude možné se s Vašimi dary obrátit přímo na ubytovatele - Pomoc Ukrajině.

Kontaktní osobou zajišťující koordinaci bude dr. Stanislav Fránek, email: modro6lut8@seznam.cz, tel.: +420 704 526 070. Děkujeme všem, kteří pomáhají.

Zastupitelé městyse Jedovnice

Poděkování za sbírku pro Ukrajinu

MS ČČK Jedovnice a Městys Jedovnice děkují všem, kteří přispěli do nedělní sbírky pro Ukrajinu. Děkujeme i zaměstnancům městyse a hasičům za pomoc při nakládání sbírky. Jak sami vidíte z fotografie, byla tato sbírka co do rozsahu opravdu mimořádná.

Oznámení návrhu Zprávy o uplatnění Územního plánu Jedovnice

bylo vyvěšeno na úřední desce. Vlastní zpráva byla zveřejněna v sekci Uzemní plán (levé menu).

Letní brigáda v Aschheimu

se uskuteční ve třech termínech od 4. 7. do 2. 9. 2022, kdy pojedou 3 skupiny po 4 studentech. Podání žádosti osobně, poštou nebo na adresu kultura@jedovnice.cz.

Viz plakát.

Smuteční oznámení jsou na infokanále

a také na www stránkách městyse zveřejněna, pokud je redakce může převzít (přepsat) z nástěnky na radnici nebo jsou zaslána elektronicky na mail infokanal@jedovnice.cz. Pokud nejsou doručena na radnici fyzicky či elektronicky, nemohou být pochopitelně zveřejněna ani na infokanále a na www. I v době uzavření úřadu městyse lze NONSTOP využít poštovní schránku, která se nachází pod elektronickou úřední deskou, tedy vlevo od vchodu do radnice. Přání pozůstalých sdělené úřadu, aby parte bylo jen ve vývěsce na radnici, ale nebylo na infokanále a www, respektujeme.

Poplatky za rok 2022

Od středy 2. 2. 2022 můžete platit v hotovosti na úřadě poplatky za rok 2022, a to vždy jen v pondělí a ve středu od 08:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hod.

Výše poplatků zůstává stejná jako v minulém období. Od 1. 1. 2022 je účinná nová OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která mění skupinu poplatníků tohoto poplatku (viz více).

Preferujeme platby převodem na účet městyse 927631/0100. Je nutné dodržet správný variabilní symbol, který zůstává poplatníkům stále stejný.

V případě dotazu pište na email: kultura@jedovnice.cz
nebo volejte na tel.: 516 528 213, 723 247 641.

Opětovně upozorňujeme

na zákazy zastavení a stání platící pro čtvrteční dny na ul. Na Kopci a Hybešova v Jedovnicích. Díky nerespektování těchto dopravních značek ze strany některých neukázněných řidičů došlo v posledních měsících k opakovanému nevyvezení nádob na komunální odpad. Buďte prosím ohleduplní a neztěžujte práci zaměstnancům svozových firem. Z hlediska zákona lze za porušení tohoto dopravního značení ukládat peněžité tresty. Obecní policie Jedovnice

Mimořádná informace ze stavebního úřadu

Z důvodu nemoci je ve středu 19. 1. 2022 stavební úřad v provozu pouze jako podatelna.

Kotlíkové dotace

Informace MŽP o kotlíkových dotacích 2021 - 2027 jsou vyvěšeny na nástěnce na radnici a nebo ve dvou přílohách - viz více.

Svoz zeleného odpadu 2021

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2021 prováděn v pravidelných 14denních intervalech, a to v následujících termínech - viz více.

Při čtvrtečním vyvážení odpadu došlo k poruše svozového vozidla!

a) Nevyvezené nádoby na ulici Tyršova ponechte na místě, budou vyvezeny zítra - v pátek.
b) Občany z ulice Kniesova a okolí pro
síme, aby nevyvezené nádoby přivezli na křižovatku ulic K Propadání a Absolonova. Vzhledem k přípravám na asfaltování se svozové vozidlo zítra - v pátek - dál nedostane. Děkujeme. Svozová firma se omlouvá.

Návrh rozpočtu městyse pro rok 2022

- příjmy i výdaje - byl zveřejněn na úřední desce. Návrh rozpočtu v položkovém členění je zveřejněn v sekci Dokumenty ke stažení/Rozpočet.

Uzavírka částí ulic Loučky a Pod Horkou

(u bývalého skladu plynových lahví) proběhne od pátku 29. 10. do středy 3. 11. 2021 z důvodu provádění výstavby komunikace.

Seiten