Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Střípky z Jedovnic - červen 2023

Nový videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse vychází každý měsíc.

Na YouTube jej můžeze shlédnout zde.

Sběrný dvůr bude uzavřen

ve čtvrtek 6. 7. 2023 - státní svátek.

Úřad městyse bude uzavřen

v pátek 7. 7. 2023 z důvodu čerpání dovolené.

Krátkodobý pronájem pohostinství v Chaloupkách

Městys Jedovnice nabízí ke krátkodobému pronájmu během prázdnin prostory bývalého pohostinství v Chaloupkách, Brněnská č.p. 763, Jedovnice. Možnost prodeje nápojů a drobného občerstvení. Zájemce musí být držitelem živnostenského oprávnění v oboru hostinská činnost. Bližší informace podá pracovnice majetku paní Hana Hrušková, tel.: 723 206 849 (v pracovní dny kromě pátku).

Střípky z Jedovnic - červen 2023

Nový videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse bude vycházet každý měsíc.

Na JIK jej budeme vysílat od pondělí 3. července 17:30 hod. do neděle 9. července 2023 21:30 hod. 

Vysílací časy: 8:30, 11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 21:30 hod. Délka videoměsíčníku bude cca 6 minut.

K dispozici bude samozřejmě i zde a na sociálních sítích.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

prodeje části pozemku p.č. 1043/4 o výměře cca 64 m2 a části pozemku p.č. 1532/1 o výměře cca 15 m2. Písemné nabídky mohou zájemci podat na ÚM Jedovnice do 12. 7. 2023 do 17:00 hod. 

Podrobnosti v příloze.

Participativní rozpočet 2023 - výsledky hlasování

Hlasování o použití částky 500 000 Kč z obecního rozpočtu se zúčastnilo 130 osob. 

  • Workoutové prvky 50 hlasů
  • Oprava schodů ke kulturnímu domu 33 hlasů
  • Nákup a umístění městského mobiliáře 23 hlasů
  • Modernizace kuchyně v kulturním domě 21 hlasů

3 hlasy byly neplatné.

Infokampaň k ubytování osob s dočasnou ochranou

(ukrajinští uprchlíci) spustilo Ministerstvo vnitra v souvislosti s většími změnami v systému jejich ubytování, ke kterým dojde od 1. 7. 2023. Viz letáky v češtině i ukrajinštině ve více.

Přechodná úprava na 2 parkovištích u rybníka

MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, stanovil na základě podnětu žadatele městyse Jedovnice přechodnou úpravu na 2 parkovištích u rybníka Olšovce: 3x zneplatnění dopravního značení „Parkoviště“ a 3x osazení dopravního značení „Parkoviště s parkovacím automatem“. 

Celé znění tohoto opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce nebo zde ve více ve dvou přílohách.

Střípky z Jedovnic - květen 2023

Nový videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse bude vycházet každý měsíc.

Na YouTube jej můžeze shlédnout zde.

Střípky z Jedovnic - květen 2023

Nový videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse bude vycházet každý měsíc.

Na JIK jej budeme vysílat od pondělí 12. června 17:30 hod. do neděle 18. června 2023 21:30 hod. 

Vysílací časy: 8:30, 11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 21:30 hod. Délka videoměsíčníku bude cca 7 minut.

K dispozici bude samozřejmě i zde a na sociálních sítích.

Dotace JMK pro městys Jedovnice

V dubnu získal městys z dotačního programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2023 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 39 000 Kč na projekt "Pojďme spolu trávit více času".

Participativní rozpočet

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat k hlasování o použití částky 500.000 Kč z obecního rozpočtu na rok 2023. Zahájení hlasování 1. června, ukončení 15. června 2023.

Hlasování probíhá v místní knihovně v její otevírací době.

Podrobnosti na plakátu.

Pocitová mapa Jedovnic

Pomozte nám zmapovat Jedovnice do tzv. pocitové mapy. Výsledek bude zahrnut do nového strategického plánu rozvoje a společně s dalšími průzkumy pomůže odhalit konkrétní místa a oblasti, na které je třeba se v Jedovnicích a okolí zaměřit. Mapa poběží od 1. 6. do 15. 6. Viz více.

Upozorňujeme přispěvatele, že pocitová mapa neslouží jako nástroj k vyřizování osobních účtů mezi občany.

Odkaz na online pocitovou mapu.

Pracovní nabídka městyse Jedovnice

pro 2 osoby z důvodu zastupitelnosti - správce multifukčního hřiště a dětského hřiště Olšovecká. Jedná se o práci na dohodu o provedení práce s nástupem nejpozději 1. července 2023. Práce bude vykonávána celoročně denně včetně víkendů v délce maximálně 1 hodina ráno a 1 hodina večer. Více informací podá tajemnice ÚM na tel.: 606 760 194 nebo 516 528 221.

Seiten