Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Sběrný dvůr bude uzavřen

ve čtvrtek 11. 8. a v sobotu 13. 8. 2022. Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin a jejich vylosovaná čísla

byla přidána do sekce Komunální volby 2022.

Platba místních poplatků a poděkování

Z důvodu odchodu pracovnice poplatků v měsíci září a nástupu nové zaměstnankyně žádáme občany, aby úhradu místních poplatků nenechávali až na měsíc září, ale uhradili je již během měsíce srpna. Viz více.

Do sekce Komunální volby 2022

byly přidány dokumenty Oznámení o době a místě konání voleb, Jmenování zapisovatelů, Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků a Stanovení min. počtu členů OVK.

Další etapa úpravy zeleně u kostela

S ohledem na další etapu úpravy zeleně u kostela, započaly dnes práce na vybudování odstavné plochy u smuteční síně. Nejdříve budou odstraněny staré túje, dále vybudována odstavná plocha a nakonec bude provedena výsadba nových dřevin, která tuto plochu odstíní od smuteční síně.

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že na ulici Na Kopci byla položena první - podkladová vrstva asfaltobetonu. Finální vrstva bude položena současně v celé délce opravované ulice v polovině září. Do té doby se stále pohybujete na staveništi, proto i nadále žádáme o maximální opatrnost!

Zkrácená otevírací doba sběrného dvora

Sběrný dvůr Jedovnice bude v sobotu 16. 7. otevřen pouze v době od 9:30 do 13:00 hod.

Stavební práce v ulici Salajna

Oznamujeme občanům, že v pondělí 11. 7. 2022 budou zahájeny stavební práce v ulici Salajna přípravnými pracemi s omezením provozu. Od 13. 7. 2022 budou práce pokračovat prováděním protlaku, ulice bude uzavřena až do 31. 8. 2022. Stavební práce bude provádět firma MOPRE s.r.o. Žádáme občany, aby respektovali dopravní značení a dočasná omezení. Děkujeme za pochopení.

Uzavírka ulic Tyršova a Na Kopci!!!

Od čtvrtka 16. června bude z důvodu opravy uzavřena část ulice Tyršova a Na Kopci. Žádáme řidiče, aby nevjížděli do uzavřené zóny a neparkovali v ní. Po frézování povrchu budou následovat stavební práce na komunikaci. Aktuální situace bude na místě vyznačena dopravními značkami. Žádáme o zvýšenou opatrnost řidiče i chodce.

Žádáme občany,

aby do kontejnerů na zelený odpad ukládali výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy trámů, desek, kamení a podobně. Případné informace na tel.: 602 753 478 - pan Křetínský.

Částečná uzavírka ulice Na Větřáku od odbočky směrem na školy až po objekt SVaK

Od čtvrtka 9. června do 30. června 2022 bude z důvodu výkopových prací částečně uzavřena ulice Na Větřáku od odbočky směrem na školy až po objekt SVaK. Příjezd k nemovitostem bude zajištěn, žádáme o zvýšenou opatrnost chodce i řidiče.

Podrobnosti ke komunálním volbám 2022

najdete v levém menu Pro občany položka Komunální volby 2022.

Uzavírka úseku náměstí - mostek (ul. Záměstí)

Od pondělí 16. května do neděle 19. června 2022 bude z důvodu celkové opravy úplně uzavřena odbočka z náměstí směrem na školy a rekreační oblast, a to v úseku náměstí - mostek (začátek ulice Záměstí). Objízdná trasa bude vedena přes Habeš a v jedné její části bude řízena semafory. Na staveniště bude zakázán i vstup chodcům. Pěší využijí průchod Kovářskou uličkou nebo obchodním domem COOP.

Pokládka asfaltobetonu na ulici Kniesova

bude probíhat od pátku 20. 5. od 7:00 hod. do pondělí 23. 5. 2022. Žádáme řidiče, aby svá auta z ulice odstranili v pátek 20. 5. již před 7:00 hod. Děkujeme. Komunikace bude průjezdná od úterý 24. 5. 2022 od 7:00 hod.

Uzavírka cest do chatové oblasti (horní i dolní) - již od restaurace Barachov!

Od pondělí 16. 5. do čtvrtka 19. 5. 2022 proběhne pokládka asfaltového povrchu komunikace v chatové oblasti.  Komunikace bude zcela uzavřena (horní i dolní cesta!), nebude tedy možný vjezd, ani výjezd žádných vozidel. Pokládka bude probíhat od tábora Rakovan po křižovatku u restaurace Barachov.
Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Zahájení opravy ulice Podhájí

Oznamujeme občanům, že v pondělí 11. 4. 2022 bude zahájena oprava ulice Podhájí přípravnými pracemi s omezením provozu. 

Dne 14. 4. 2022 budou práce pokračovat pokládkou asfaltu, ulice bude uzavřena. Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

Žádáme občany, aby respektovali dopravní značení a dočasná omezení. Děkujeme za pochopení.

Strojové čištění ulice Legionářské

bude provedeno v pondělí 11. 4. 2022. Žádáme proto občany, aby svoje vozidla na ulici Legionářské odstavili mimo komunikaci, a ta byla v pondělí 11. 4. od 7:00 do 15:00 hod. bez vozidel. Děkujeme za pochopení.

Svoz zeleného odpadu 2022

ve zbývající části obce bude zahájen vždy v 8:00 hod. v lokalitě: 1) ul. Barachov, ul. K Propadání, park. u KD ve čtvrtek 7. dubna, 2) ul. Legionářská v pátek 8. dubna. Svoz se na daném místě opakuje po 14 dnech. Žádáme občany, aby do kontejnerů na zelený odpad ukládali výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy trámů, desek, kamení a podobně. Případné informace na tel.: 602 753 478 – pan Křetínský. Rozpis na celou sezónu je zveřejněn na www.jedovnice.cz a na vývěsce na radnici. Otištěn byl v Informacích 3+4/2022.

Seiten