Úřední deska

Níže uvedené dokumenty byly na elektronické úřední desce zveřejněny do 29. června 2016.

Elektronickou úřední desku od 30. června 2016 najdete na www.jedovnice.cz, tedy zde.

Důvodem je změna administrativního rozhraní našeho webu.

DokumentÚřadVyvěšenoSňato
územní rozhodnutí + stavební povolení, garážové stání se skladem, k.ú. Bukovinka (PDF, 3MB)ÚM-SÚ Jed.20.10.2009
územní rozhodnutí, novostavba rodinného domu, k.ú. Krasová (PDF, 2MB)ÚM-SÚ Jed.20.10.2009
zahájení územního řízení - Přípojka NN, k.ú.Jedovnice (PDF, 762kB)ÚM-SÚ Jed.19.10.2009
územní rozhodnutí, čistírna odpadních vod a splašková kanalizace, k.ú. Habrůvka (PDF, 4MB)ÚM-SÚ Jed.19.10.2009
zahájení stavebního řízení, přípojka jednotné kanalizace, k.ú. Kotvrdovice (PDF, 887kB)ÚM-SÚ Jed.16.10.2009
zahájení územního a stavebního řízení, prodloužení NTL plynovodu + přípojka plynu, k.ú. Habrůvka (PDF, 1MB)ÚM-SÚ Jed.13.10.2009
zahájení územního řízení, prodloužení vodovodu, k.ú. Habrůvka (PDF, 855kB)ÚM-SÚ Jed.13.10.2009
zastavení územního a stavebního řízení, přístavba rodinného domu, k.ú. Březina u Křtin (PDF, 1MB)ÚM-SÚ Jed.12.10.2009
usnesení ze schůze rady městyse č.66 ze dne 05.10.2009 (DOC, 52kB)ÚM Jed.9.10.200925.10.2009
územní rozhodnutí, vrtaná studna, k.ú. Bukovinka (PDF, 1MB)ÚM-SÚ Jed.12.10.2009
zahájení územního řízení+stavební povolení, opěrná zeď s oplocením, k.ú.Jedovnice (PDF, 1MB)ÚM-SÚ Jed.9.10.2009
územní rozhodnutí + stavební povolení, přístavba, nadstavba a st. úpravy rodinného domu, k.ú. Jedovnice (PDF, 4MB)ÚM-SÚ Jed.7.10.2009
Záměr městyse Jedovnice (DOCM, 12kB)ÚM Jed.18.2.2009
Záměr městyse Jedovnice (DOC, 28kB)ÚM Jed.15.6.2009
Záměr městyse Jedovnice (DOC, 28kB)ÚM Jed.1.3.2009
Závěrečný účet městyse Jedovnice (DOC, 100kB)ÚM Jed.25.5.2009
tavební povolení, STL plynovod, 24 ks plynovodních přípojek, přetlakování 26 ks NTL přípojek, k.ú. Březina u Křtin (PDF, 6MB)ÚM-SÚ Jed.5.10.2009
zahájení územního a stavebního řízení, přístavba rodinného domu, k.ú. Březina u Křtin (PDF, 1MB)ÚM-SÚ Jed.2.10.2009
usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse ze dne 25.09.2009 (DOC, 57kB)ÚM Jed.30.9.200916.10.2009
územní rozhodnutí, kanalizační přípojka splaškových vod pro RD, k.ú. Křtiny (PDF, 2MB)ÚM-SÚ Jed.30.9.2009

Archív

<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  >  >>