Úřední deska

Níže uvedené dokumenty byly na elektronické úřední desce zveřejněny do 29. června 2016.

Elektronickou úřední desku od 30. června 2016 najdete na www.jedovnice.cz, tedy zde.

Důvodem je změna administrativního rozhraní našeho webu.

DokumentÚřadVyvěšenoSňato
Usnesení - dražba nemovitých věcí Jiří Kocman (PDF, 608kB)Exekutorský úřad Plzeň21.5.201525.6.2015
oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu: "silnice II/373, silnice II/37367 Březina průtah" v k.ú. Březina u Křtin a k.ú. Proseč u Březiny (PDF, 1MB)ÚM-SÚ Jed. - okolní obce20.5.20155.6.2015
informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: "přístavba výrobní haly FORMACO TECH" k.ú. Rudice u Blanska (PDF, 350kB)ÚM-SÚ Jed. - okolní obce18.5.20155.6.2015
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 (PDF, 1MB)ÚM Jed.14.5.20152.6.2015
Závěrečný účet za rok 2014 (PDF, 2MB)ÚM Jed.14.5.20152.6.2015
Usnesení o elektronické dražbě - Daněk, Daňková č. 2 (PDF, 1MB)Exekutorský úřad ve Zlíně14.5.201525.6.2015
Usnesení o elektronické dražbě - Daněk, Daňková č. 1 (PDF, 1MB)Exekutorský úřad ve Zlíně14.5.201525.6.2015
Seznam neznámého vlastníka (PDF, 509kB)Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových13.5.20154.9.2015
Záměr pronájmu části pozemku o výměře p.č. 972 (PDF, 359kB)ÚM Jed.12.5.201528.5.2015
usnesení ze schůze rady městyse č. 10 ze dne 5. 5. 2015 (PDF, 1MB)ÚM Jed.11.5.201527.5.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 - Spolek (PDF, 228kB)Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras11.5.201527.5.2015
Závěrečný účet za rok 2014 - Spolek (PDF, 1MB)Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras11.5.201527.5.2015
Dražební vyhláška Jiří Kocman - č. 3 (PDF, 1MB)Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda7.5.201510.7.2015
Dražební vyhláška Jiří Kocman - č. 2 (PDF, 1MB)Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda7.5.201510.7.2015
Dražební vyhláška Jiří Kocman - č. 1 (PDF, 1MB)Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda7.5.201510.7.2015
Výzva a poučení k vyzvednutí písemnosti Jiří Kubinger (PDF, 332kB)MěÚ BK6.5.201521.5.2015
usnesení ze schůze rady městyse č. 9 ze dne 30. 4. 2015 (PDF, 126kB)ÚM Jed.30.4.201515.5.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.5.2015 (PDF, 327kB)E.ON ČR s.r.o. Prostějov29.4.201514.5.2015
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (PDF, 546kB)Finanční úřad pro Jihomoravský kraj29.4.201514.5.2015
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného (PDF, 1MB)Vodárenská akciová společnost, a.s.28.4.201514.5.2015

Archív

<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  >  >>