Dnes je 31. prosince 2016

Sociální oblast a DPS

Důležitá telefonní čísla a kontakty na zdravotnická a sociální zařízení (PDF 300kB)

Kontakty

Dům s pečovatelskou službou - Zahradní 699
a) sociální pracovnice Mgr. Jitka Tesařová
+ výkon činnosti sociálně-právní ochrany dětí - bližší informace najdete v dokumentu ve Wordu zde.
tel.: 516 442 245, 777 362 200, e-mail dps@jedovnice.cz

b) pečovatelky
tel.: 516 442 245, 724 775 480, 728 296 647, 724 319 797, e-mail: pecovatelky@jedovnice.cz

Poslání

Základním posláním pečovatelské služby městyse Jedovnice je poskytovat svoje služby se záměrem zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů, kteří se v důsledku stáří nebo zdravotního omezení či postižení ocitnou v nepříznivé sociální situaci, nebo potřebují pomoc při zvládání péče o domácnost nebo o vlastní osobu.
Tyto služby poskytujeme klientům terénní formou v jejich domácnostech, čímž napomáháme co nejdéle setrvat v přirozeném a známém prostředí, nebo v Domě s pečovatelskou službou, čímž pomáháme klientům setrvat co nejdéle v prostředí, které znají a umožňujeme jim jejich soběstačnost a zachování sociálních potřeb a kontaktů.

Tým DPS


Cílová skupina

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením

DPS


Charakteristika cílové skupiny

 • Senioři
 • Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení

Rozvoz


Cíl

Cílem poskytování pečovatelské služby klientů v Domě s pečovatelskou službou je napomáhání klientům co nejdéle setrvat v prostředí, které je jim známé a umožňuje jejich soběstačnost. Poskytováním pečovatelských služeb v jejich domácnostech pomáháme co nejdelšímu setrvání ve své domácnosti, protože tak to oni chtějí a je to jejich svobodná volba. Poskytovanou péčí přispíváme k zachování důstojnosti života seniorů, jejich nezávislosti a  úcty k jejich stáří. Našim cílem je poskytovat odbornou a kvalitní pečovatelskou službu s fungujícím systémem individuálního plánování, podporovat uživatele v samostatnosti a umožnit jim zachovat přirozený životní styl.

Rozvoz


Zásady

 • Dodržování práv skupin a jednotlivců (Charta lidských práv)
 • Dodržování svobodné volby klienta
 • Poskytování služby podle individuálních potřeb klienta
 • Pružnost a flexibilita
 • Dodržování Etického kodexu pracovníků
 • Průběžné vzdělávání pracovního týmu
 • Respektování jedinečnosti každého klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, pohlaví, náboženské či politické přesvědčení
 • Chránění právo osoby na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
 • Odborně i profesně si uvědomujeme svého omezení. V případě překročení našich možností a pravomocí předáme klientovi informace o další formě pomoci
Pracovnice Pracovnice Pracovnice

 

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

 • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
 • Portál krizového řízení pro JmK
 • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel