Dnes je 2. ledna 2017

Kontakty a kompetence

Na koho se můžete obrátit na úřadu městyse se svou žádostí, stížností, připomínkou či jiným podáním? 

Dokumenty ke stažení

Adresa: Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

Kontaktní telefon: úřad městyse 516 528 211, stavební úřad 516 528 212

Úřední hodiny: pondělí a středa: 8.00 - 11.00   12.00 - 17.00

Email: podatelna@jedovnice.cz

Adresa e-podatelny:
Úřad městyse Jedovnice: podatelna@jedovnice.cz
Stavební úřad městyse Jedovnice: podatelna.su@jedovnice.cz

Datová schránka: 5scbdu2

Bankovní spojení městyse: KB Blansko, č.ú. 927631/0100

Poruchy na veřejném osvětlení se hlásí na tel.: 602 753 478.
Poruchy na rozvodu kabelové televize se hlásí na tel.: 606 760 194.
Policie městyse - mobil: 723 204 979, popř. tel.: 516 528 220.
V případě nedostupnosti volejte státní policii - tel. č. 158. !!!

Přízemí

Podatelna ÚM, poplatky, zástup matriky a evidence obyvatel, kultura,
Jedovnický zpravodaj včetně inzerce, placení inzerce na Jedovnickém infokanále, dveře č. 1
referent: Božena Ševčíková
tel.:  516 528 213,  723 247 641
e-mail: kultura@jedovnice.cz, pro dvojměsíčník Jedovnický zpravodaj: zpravodaj@jedovnice.cz

Poplatky: městys Jedovnice tímto informuje daňové subjekty, že orgány městyse, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.


Matrika a evidence obyvatel, dveře č. 2 matrikářka: Zdeňka Nečasová
tel.:  516 528 218,  724 322 572
e-mail: matrika@jedovnice.cz

Referent - životní prostředí a odpady, dveře č. 4 Tomáš Kratochvil
tel.:  516 528 216, 602 753 478
e-mail: referent@jedovnice.cz

Majetek, dveře č. 5 Olga Keprtová
telefon:  516 528 214,  723 206 849
e-mail: majetek@jedovnice.cz

Policie městyse - dveře č. 11 - úřední hodiny jen středa 13 - 17 hod.
Luděk Kolář - velitel, Luděk Křetínský - strážník, Ivo Hudec - strážník
tel.:  516 528 220, mobil:  723 204 979
v případě nedostupnosti volejte státní policii - tel. č. 158. !!!
e-mail: policie@jedovnice.cz

Redakce Jedovnického infokanálu, dveře č. 12 Ing. Josef Matuška
externě, z toho plyne nepravidelně
tel.:  516 528 219, v běžné pracovní době ale volejte  516 528 213!
e-mail: infokanal@jedovnice.cz

I. patro

Starosta městyse, dveře č. 23 Ing. Jaroslav Šíbl
tel.:  516 528 215, 724 186 338
e-mail: starosta@jedovnice.cz

Místostarostka městyse, dveře č. 19 - úřední hodiny jen středa 14 - 17 hod.
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. - tel.: 724 329 058
e-mail: mistostarosta@jedovnice.cz

Tajemnice ÚM, dveře č. 24 Ing. Marta Tesařová
tel.:  516 528 211,  606 760 194
e-mail: tajemnice@jedovnice.cz, podatelna@jedovnice.cz

Stavební úřad, dveře č. 18
telefon:  516 528 212
vedoucí: Lenka Pavlíčková, tel.: 724 324 565; e-mail: su@jedovnice.cz 
referent: Jitka Koutná, tel.: 602 320 086; e-mail: su.koutna@jedovnice.cz
referent: Josef Král, tel.: 724 186 389; e-mail: su.kral@jedovnice.cz

Vedoucí ekonomického odboru, dveře č. 17
Ing. Veronika Průchová
telefon:  516 528 217,  606 760 195
e-mail: ekonom@jedovnice.cz

 


Knihovna a turistické informační centrum - Havlíčkovo nám. 311. Otevírací doba zde.
tel.: 516 442 284
e-mail: knihovna@jedovnice.cz

 


Dům s pečovatelskou službou - Zahradní 699
a) sociální pracovnice Mgr. Jitka Tesařová
+ výkon činnosti sociálně-právní ochrany dětí - bližší informace najdete v dokumentu ve Wordu zde.
tel.: 516 442 245, 777 362 200, e-mail dps@jedovnice.cz

b) pečovatelky
tel.: 516 442 245, 724 775 480, 728 296 647, 724 319 797, e-mail: pecovatelky@jedovnice.cz

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel