Dnes je 2. ledna 2017

Jedovnické rybníky

Prohlédněte si videa z rybolovů, protože nejlépe dokumentují práci rybářů a celou tuto akci, na kterou každý rok míří desetitisíce návštěvníků. Pokud si zvolíte video z roku 2010 (délka 20 min.), můžete se dozvědět i o historii rybníků.

Rybari2.jpgJedovnice jsou ve svém blízkém i dalekém okolí známé svými rybníky.

Doba jejich vzniku není přesně známa, ale rybářství má v Jedovnicích starou tradici, některé zprávy o výlovech jsou již z r. 1741.

Nejstarší zmínka o rybnících je z r. 1371, kdy vznikla vedle Jedovnic ves Budkovany a s ní se spojují Budkovanské rybníky. Na polích pod Harbechem byl založen r. 1437 rybník názvem Tunklovský. Několik století jsou staré i rybníky Dymák a Floriánek, tyto sloužily k pohonu mlýna a hutí. Další známý rybník byl Veselský a Dvorský, tyto byly zrušeny.

V minulosti sloužily rybníky jako laciný a jediný zdroj energie k pohonu strojů, ale hlavně byly využívány k chovu ryb. Z roku 1900 je první zpráva o výlovu rybníka Olšovce, který se koná dodnes v měsíci říjnu. Rybníky Olšovec a Budkovan jsou od r. 1931 v majetku obce, v roce 1967 byl rybník Olšovec prohlášen rybníkem rekreačním. Rybník Budkovan byl upraven a místo jednoho rybníka vznikly tři, s názvy Budkovan, Vrbový a Dubový.

Od r. 2002 má rybníky pronajaty společnost Olšovec, s.r.o., která je zároveň provozovatelem kempu stejného jména.

Rybník Olšovec se stal vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. V jeho okolí vyrostla řada chat a táborů. Počty návštěvníků zvláště za hezkých letních měsíců stále vzrůstají.

Jména dnešních rybníků: Olšovec, Budkovan, Dubový, Vrbový, Dymák.

Naše rybníky na turistické mapě na seznamu:
http://www.mapy.cz/searchScreen?query=Jedovnice#centerX=138507776
@centerY=133327616@typ=turist@zoom=13@vizType=none@vizIds=none

Foto rybolov 2015 - Břetislav Kříčka

Foto rybolov 2015 - Stanislav Chlup

Foto rybolov 2014 - Břetislav a Vojtěch Kříčkovi

Foto rybolov 2014 - Jan Formánek

Foto Rybolov 2011

Foto Rybolov 2010

Archív rybolovu

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel