Dnes je 31. prosince 2016

Jedovnický zpravodaj

Jednou za dva měsíce vychází tištěný Jedovnický zpravodaj, černobílý časopis formátu A5. Kromě zpráv úřadu obsahuje i usnesení rady a zastupitelstva, dále příspěvky k historii obce, pozvánky na kulturní a sportovní akce, informace o činnosti místních škol i dalších spolků a organizací. Do Jedovnického zpravodaje můžete zadat i placenou inzerci. Příspěvky i reklamu můžete dodat ve Wordu (formát doc) osobně na CD či mailem. Bližší informace podá paní Božena Ševčíková, vedoucí oddělení kultury, e-mail zpravodaj@jedovnice.cz, tel.: 516 528 213. Najdete ji na úřadě městyse v přízemí vpravo (dveře č. 1).

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel