Dnes je 1. ledna 2017

Knihovna

Jedovnická knihovna má od listopadu 2013 vlastní internetové stránky a to na adrese:

Nová provozní doba knihovny platná od 1. 4. 2016

PO

08.30 – 11.00

13.00 – 15.00

ÚT

08.30 – 11.00

13.00 – 16.00

ST

08.30 – 11.00

13.00 – 17.00

ČT

08.30 – 11.00

13.00 – 17.00

08.30 – 11.00

 


Adresa: Jedovnice, Havlíčkovo nám. 311. Mapa zde.
tel.: 516 442 284
e-mail: knihovna@jedovnice.cz .

Katalog knih jedovnické knihovny je nyní on-line. Aktuální dostupnost jednotlivých knih zjistíte zde.
Pokud tato aplikace nefunguje, informujte prosím mailem knihovnu.

Knihovna odebírá listy regionů, měsíčník regionů Blansko, Boskovice a Letovice.

Místní knihovna Jedovnice je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.

Počátky knihovnické činnosti jsou spojeny se založením spolku Vlastimil v roce 1863.

Obecní knihovna byla zřízena z rozhodnutí obecního zastupitelstva v roce 1920. V roce 1966 získala místnost v budově MNV. V roce 1977 byla profesionalizována. Od roku 1987 sídlí v samostatné budově na Havlíčkově nám. 311.

Fond knihovny tvoří asi 12 500 svazků. Součástí je regionální literatura. Knihovna odebírá 4 tituly časopisů, umožňuje přístup na internet.

V roce 2004 započala knihovna s automatizací knihovních procesů v programu Clavius. Automatizace byla v roce 2013 plně dokončena. Od roku 2002 mají návštěvníci k dispozici počítačové pracoviště se scannerem, tiskárnou a připojením na internet.

Protože se knihovna potýká s nedostatkem prostoru, je činnost zaměřena především na výpůjční službu. Od roku 2003 je součástí knihovny informační středisko. Zřízením informačního střediska poskytuje knihovna informace regionálního charakteru z oblasti cestovního ruchu. Zajišťuje prodej map a brožur a umožňuje získání propagačních a informačních materiálů týkajících se Jedovnic a okolí.

Pro financování své činnosti využívá knihovna grantové programy Ministerstva kultury. V roce 2001 získala z programu VISK3 PC s připojením na internet, v roce 2004 PC s programem Clavius. Každoročně získáváme knihy z projektu Česká knihovna.

Knihovna využívá služeb Moravské zemské knihovny, úseku okresní metodiky Blansko.

V knihovně zároveň sídlí Informační centrum.

Dokumenty

Fotogalerie

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel