Dnes je 7. července 2020

Výběrové řízení: sociální pracovník / pracovnice

Veřejná výzva

Výběrové řízení: sociální pracovník/pracovnice

Městys Jedovnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa sociální pracovník / pracovnice.

Požadované obecné předpoklady

* občanská a morální bezúhonnost

* zdravotní způsobilost

 

Požadované kvalifikační předpoklady

* vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka)

 

Další požadované předpoklady

* znalost příslušných právních předpisů v oblasti sociální práce

* praxe v sociální oblasti min. 2 roky

* řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení vozidla

* znalost práce na PC

* komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi

* schopnost zvládat a řešit zátěžové situace

* spolehlivost, pečlivost, vstřícnost

* psychická odolnost

* časová flexibilita

 

Způsob, termín a místo nástupu

* pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup 1. 3. 2016 nebo dle dohody, místo výkonu práce městys Jedovnice

 

Platové zařazení

* řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

* Platová třída 10. Pracovní úvazek 8 hodin denně.

 

Lhůta pro podání písemné přihlášky

* čtvrtek 21. 1. 2016 do 15.00 hodin

 

Náležitosti přihlášky

* jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum a podpis

* životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

* výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

* ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

* souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „sociální pracovník – neotvírat“ na adresu:

Městys Jedovnice

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM

Havlíčkovo náměstí 71

679 06 Jedovnice

 

 

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v kterékoli fázi zrušit.

 

Případné informace na telefonu č. 606 760 194.

 

 Jedovnice 6. 1. 2016

 

 

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM Jedovnice

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6. 1. 2016

Sejmuto dne:

7.1.2016 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel