Dnes je 17. dubna 2021

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

 

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout pozemek p. č. 2115/2 zastavěná plocha a nádvoří („Surf bar“) o výměře 211m2 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 26. 11. 2015 do 15:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

 

Olga Keprtová

referent majetku

 

 

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2015

Sňato dne:

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 10. 11. 2015

Sejmuto z elektronické úřední desky:

10.11.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel