Dnes je 2. března 2021

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta městyse Jedovnice podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

o z n a m u j e:

Volba prezidenta se uskuteční:

1. kolo volby:   
v pátek 11. ledna 2013                                  od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 12. ledna 2013                                od   8,00 hodin do 14,00 hodin           

 

V případě, že žádný z kandidátů na prezidenta republiky nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení (čl. 56 ústavního zákona č. 71/2012 Sb.), proběhne 2. kolo voleb.

 

2. kolo volby:

v pátek 25. ledna 2013                                  od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 26. ledna 2013                                od   8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

Místem konání voleb:

okrsek č. 1 - Městečko - obřadní síň v přízemí  budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám 71, pro voliče bydlící v ulicích: Havlíčkovo náměstí, Jiráskova, Vyškovská, Habeš, Podhájí, Nad Rybníkem, Na Větřáku, Barachov, Zaměstí, Olšovecká, Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hrubé lípy, Sadová, Riviera

okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám 71, pro voliče bydlící v ulicích: Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská, Salajna, K Propadání, Absolonova, Hybešova, Wanklova, Zahradní, U Dymáku, Kniesova, Pod Horkou

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství  České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo státní občanství, musí být platné.

Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti. V případě konání 2. kola volby prezidenta obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

V Jedovnicích dne 14. 12. 2012

17.12.2012 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel