Dnes je 11. července 2020

Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2014

Návrh rozpočtového provizoria je překlenovacím řešením hospodaření městyse
od 01. 01. 2014 do doby schválení řádného rozpočtu městyse.

 

Provizorium
– příjmy a výdaje ve výši příjmů a výdajů dle rozpočtového výhledu městyse pro rok 2014

 

Návrh rozpočtového provizoria splňuje základní požadavek rovnosti příjmů a výdajů.

 

 

Ing. Jaroslav Šíbl, v. r.                 Ing. Oldřich Horák, v. r.

starosta městyse Jedovnice       předseda finančního výboru

2.12.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel