Dnes je 11. července 2020

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr odprodat:

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr odprodat:
- budovu č. p. 595 – ubytovna Riviéra
- pozemek p.č. 2111 o výměře cca 586 m2
- část pozemku p.č. 2112/1 o výměře cca 1100 m2 včetně asfaltové plochy.

Zájemci o koupi předloží záměr využití budovy a okolních ploch. Minimální kupní cena za budovu č.p. 595 a pozemek pod ní p.č. 2111 je 4.500.000,--Kč, minimální kupní cena části pozemku p.č. 2112/1 je 800 Kč/m2.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo záměr odprodeje kdykoli zrušit.

Písemné nabídky označené „ Záměr Riviéra - NEOTVÍRAT“ mohou zájemci podat na Úřadu
městyse Jedovnice do 02.04.2013 do 11.00 h.

 

 

 

 

Ing. Marcela Krainerová
referent majetku

 

Vyvěšeno: 15.03.2013
Sňato:

15.3.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel