Dnes je 17. dubna 2021

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr odprodat

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr odprodat část pozemku p.č. 2112/1 o výměře cca 25 m2

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku číslo 4472-17/14 ze dne 6. 5. 2014
za část pozemku p.č. 2112/1 o výměře cca 25 m2 je 630,--Kč/m2.
Zájemci o koupi předloží záměr využití plochy. Písemné nabídky označené
„Záměr parcela 2112/1 - NEOTVÍRAT“ mohou zájemci podat
na Úřadu městyse Jedovnice do 15. 9. 2014 do 16.00 hodin.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo záměr odprodeje kdykoli zrušit.

 

Vladimíra Kalová, referent majetku

1.9.2014 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel