Dnes je 17. dubna 2021

Lažánky o víkendu uzavřeny

O víkendu 6.–7. září bude silnice Lažánkami z důvodu výstavby mostního provizoria v rámci stavby nového mostu úplně uzavřena. Náhradní trasa povede obousměrně přes Olomučany a Rudici.

Uzavírka silnice II/379 (Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov)v km 43,108 – 43,160, tj. v úseku průtahu města Blansko – místní části Lažánky („Márovky“) platí pro veškerá vozidla vč. vozidel integrovaného systému.

Délka uzavírky: cca 0,050 km.

Objízdná trasa:

Pro veškerou silniční dopravu bude vedena po silnici II/379, III/379 44, III/37922 a zpět na silnici II/379, tj. Blansko – Olomučany – Rudice, obousměrně. Délka objížďky: cca 9,300 km.

Doba trvání uzavírky: od 06.09. 2014 (sobota) do 07.09. 2014 (neděle).

Umístění přemístěné zastávky linkové osobní dopravy :

  • Po celou dobu trvání uzavírky bude možné vedení autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní dopravy uzavřeným úsekem silnice po objízdné trase silnic II/379, III/379 44 a III/379 22 v obou směrech.

  • Bude umožněno otáčení autobusů v dolní části Lažánek a bude osazeno příslušné dopravní značení.

  • V horní části Lažánek u křižovatky silnic II/379 a III/379 21 budou zřízeny dočasně autobusové zastávky za náhradu dočasně zrušených zastávek v místní části Blanska Lažánky.

odbor stavební úřad

1.9.2014 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel