Dnes je 30. října 2020

Zápis do MŠ

Vydávání tiskopisů k zápisu do mateřské školy Jedovnice

9. - 13. března 2015 v době od 10:00 do 15:00 hodin vydáváme tiskopisy k zápisu do mateřské školy Jedovnice od školního roku 2015/2016.

Kde? - II. Budova MŠ, vchod brankou naproti poště.

Zvoňte, prosím, na zvonek ředitelny.

 

Mateřská škola Jedovnice, Zahradní 632, pořádá:

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KDY?  15. DUBNA 2015

KDE?  V PROSTORÁCH I. BUDOVY MŠ

V DOBĚ od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hodin

 

S sebou:

občanský průkaz 

rodný list dítěte

vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně příloh     

(více na www.msjedovnice.cz)

 Naše mateřská škola Vám nabízí:                                                      

 - odbornost, spolupráci, podnětné a bezpečné prostředí

- výchovně vzdělávací program podle Kurikula podpory zdraví                                      

- rozvíjení talentu dětí formou zájmových kroužků v oblasti:
dramatické, výtvarné, pohybové, pěvecké, jazykové

- odbornou logopedickou péči přímo v budově mateřské školy

9.3.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel