Dnes je 23. října 2021

ZÁPIS DO 1 . ROČNÍKU ZŠ JEDOVNICE

ZÁPIS DO 1 . ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/2015 proběhne na ZŠ Jedovnice
ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 13,00 do 17,00 hodin v budově školy.
Náhradní termín lze domluvit na telefonním čísle 516 442 224.

Přineste sebou rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce a žádost o přijetí.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2014 šestého roku věku. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2014 do 30. června 2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2014/2015, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

                                              Mgr. Bc. Michal SOUČEK, ředitel ZŠ Jedovnice

6.1.2014 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel