Dnes je 30. října 2020

Výběrové řízení - Ředitel/ka MKS Letovice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Rada Města Letovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ka Městského kulturního střediska Letovice – příspěvkové organizace Města Letovice s nástupem dle dohody

Uchazeč: Občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk

Platové podmínky: 11. platová třída,

Minimální požadované vzdělání: středoškolské

Další požadavky:

Praxe nejméně tři roky /v oblasti kultury výhodou/

Znalost práce na PC

Bezúhonnost

 

Náležitosti přihlášky

-          jméno, příjmení, titul

-          datum a místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          datum a podpis

-          e-mail, telefon

 

K přihlášce uchazeč přiloží

-          životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

-          originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

-          ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

-          písemně zpracovaný návrh koncepce činnosti MKS max. v rozsahu 4 stran formátu A4

-          souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu

 

Přihlášku s požadovanými údaji je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději  30. dubna  2015

do 12 hod. na adresu:

Městský úřad Letovice

Masarykovo nám. 19

679 61 Letovice

 

Obálku je nutné označit slovy:
„Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka městského kulturního střediska.“

8.4.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel