Dnes je 30. listopadu 2021

Výběrové řízení na ředitele MKS Letovice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Rada Města Letovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ka Městského kulturního střediska Letovice – příspěvkové organizace Města Letovice s nástupem dle dohody

 

 

Uchazeč: Občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk

 

Platové podmínky: 11. platová třída

 

Minimální požadované vzdělání: středoškolské

 

Další požadavky:

Praxe nejméně tři roky /v oblasti kultury výhodou/

Znalost práce na PC

Bezúhonnost

 

Náležitosti přihlášky

* jméno, příjmení, titul

* datum a místo narození

* státní příslušnost

* místo trvalého pobytu

* datum a podpis

* e-mail, telefon

 

K přihlášce uchazeč přiloží

* životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

* originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

* ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

* písemně zpracovaný návrh koncepce činnosti MKS max. v rozsahu 4 stran formátu A4

* souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu

 

Přihlášku s požadovanými údaji je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 20.12.02012 do 12 hod. na adresu:

 

Městský úřad Letovice

Masarykovo nám. 19

679 61 Letovice

 

Obálku je nutné označit slovy: „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka městského kulturního střediska.“

3.12.2012 vložil JIK B

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel