Dnes je 7. prosince 2021

Volba prezidenta republiky - druhé kolo

První kolo při volbě prezidenta se uskuteční:
v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu 12. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.

Případné druhé kolo se uskuteční v pátek 25. ledna a v sobotu 26. ledna.

Případné druhé kolo se uskuteční
Místem konání voleb:
a) okrsek č. 1 - Městečko - obřadní síň v přízemí  budovy Úřadu městyse
Jedovnice.
b) okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost
č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní
občanství  České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném
okrsku. Všechny doklady musí být platné.

Volební lístky si volič vyzvedne přímo ve volební místnosti.

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hl. lístku, jinak mu nebude umožněno hlasování.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

7.1.2013 vložil JIK B

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel