Dnes je 28. ledna 2021

Podpořte alej Jedovnice-Lažánky

Jedovnická alej z CHKO Moravský kras bojuje o titul „Alej roku 2013“. 

Těžce zkoušenou silniční alej mezi Jedovnicemi, Lažánkami a Rudicí přihlásily do soutěže děti ze ZŠ Jedovnice společně se studenty ze Střední průmyslové školy v Jedovnicích. Smyslem nominace bylo upozornit na tuto významnou krajinnou dominantu Jedovnic a získat finanční prostředky na její obnovu.

V roce 2010 postihla zdejší oblast velká kalamita, která zasáhla několik desítek tisíc hektarů porostů, včetně Jedovnické aleje.  Nejvíc byla postižena vedlejší obec  Rudice, kde byl dlouhou dobu i zákaz vstupu do lesa. Na jednu z chat v blízké rekreační oblasti kolem rybníka Olšovce spadlo 5 stromů. To dokládá sílu větru, který se zdejším krajem prohnal. Celkem bylo nutné zpracovat cca 50.000 kubíků padlého dřeva, což byla největší kalamita za 30 let. V menším rozsahu vítr vyvracel stromy v Jedovnické aleji i v následujících dvou letech.

Zvláštností této nejdelší aleje v Moravském krasu je skutečnost, že zasahuje do katastrů tří obcí, a to Jedovnic, Lažánek  a Rudice. Téměř 2 km dlouhé stromořadí je druhově poměrně různorodé. Z cca 200 stromů tvoří většinu lípy a jasany, ale najdeme zde i horské javory a javory mléče. Při odbočce na Rudice roste několik vzácnějších jilmů. Nejmohutnější z nich má obvod kmene 380 cm. Vůbec největším stromem v celé aleji je ale lípa rostoucí u autobusové zastávky  na kraji Jedovnice,  s obvodem kmene skoro 5 metrů.

Nejstarší stromy v této aleji mohou ještě pamatovat rybník Podvorský, který se několik století rozkládal v pánvi západně od Jedovnic a jehož břehy končily skoro u dnešní silnice, kterou alej lemuje. Však měl taky v roce 1807 úctyhodnou rozlohu téměř 22 hektarů.

Odborníky z Výzkumného ústavu Silvia Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích aktivita žáků a studentů oslovila natolik, že nabídli provedení zimního odběru roubů z vybraných stromů v aleji a jejich následné dopěstování do stromků vhodných k dosázení aleje. Žáci a studenti uvítají i další pomoc při obnově Jedovnické aleje na  e-mailové adrese jedovnickaalej@seznam.cz. Kromě podpory v hlasování v anketě Alej roku 2013 by přivítali také informace od pamětníků a staré fotografie aleje a jejího okolí. Internetové hlasování končí 11.11.2013. a Jedovnická alej je v přehledu nominovaných alejí uvedena jako „ Alej Lažánky – Jedovnice“.

Hlasujte prosím zde:
http://www.alejroku.cz/2013/alej-lazanky-jedovnice

Jiří Židů

 

Foto Ing. Dominik Franc

Obrázek

28.10.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel