Dnes je 7. prosince 2021

Letní jachtařský tábor

Letní jachtařský tábor

TERMÍN: 21. 7. – 26. 7. 2013

 Místo konání:  areál jachetního oddílu ČKD Blansko u rybníka  Olšovec v Jedovnicích

Náplní tábora budou pravidelné tréninky na vodní hladině se zkušenými trenéry z řad závodníků a prohlubování teoretických znalostí (pravidla jachtingu, taktika závodění). Dětem, které nemají své lodě, bude materiál zapůjčen.

Pěší nebo cyklo výlety do blízkého okolí, sportovní a společenské hry aj.  

Děti budou ubytovány ve STANECH, sociální zařízení V AREÁLU LODĚNICE a sprchy jsou V SOUSEDNÍM KEMPU. Stravování je zajištěno 5x denně +  pitný režim.

Všichni vedoucí jsou lidé pracující s dětmi a  mládeží, jsou odborně i morálně způsobilí.
Kapacita: max. 15 dětí

Předpokládaná cena pobytu asi 3. 000,- Kč. Předpokládáme, že tato částka bude pravděpodobně nižší. Rozpočet bude upřesněn podle počtu přihlášených dětí.

Zálohu ve výši 1000,- Kč zasílejte na č.ú. 617710053/0800 do 7. 7. 2013 a do zprávy pro příjemce uveďte „soustředění“.     

U dětí, které onemocní v průběhu tábora, může být pobyt ukončen před koncem tábora. Rozhodnutí je v kompetenci hlavního vedoucího tábora. Část účastnického poplatku bude vrácena po skončení tábora po odečtení nutných nákladů spojených s provozem tábora.

V případě neúčasti dítěte a zajištění náhrady vám bude účastnický poplatek vrácen celý. Pokud náhradu nezajistíte, bude vrácen poplatek po odečtení nutných  nákladů spojených s přípravou tábora.

U dětí, které nebudou respektovat pokyny vedoucích, nebo budou ohrožovat zdraví a bezpečnost svou i ostatních účastníků tábora, může hlavní vedoucí tábora rozhodnout o ukončení účasti před koncem tábora. V takovém případě účastnický poplatek propadá.

Nezapomeňte, prosím, děti o této podmínce informovat!

Při nástupu dítěte na tábor vyžadujeme průkaz pojištěnce (stačí i kopie) a prohlášení o bezinfekčnosti (toto podepíšete při předání dítěte na tábor). Bez těchto dokladů nemůže být vaše dítě na tábor přijato.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte absolvovat tábor potvrzené lékařem je součástí závazné přihlášky dítěte na tábor.

Hlavní vedoucí tábora:

Mgr. Michal Kubík

                           

                                      Michal Kubík

                                      607 860 532

                                      kubas.jacht@seznam.cz       

 

Příjmení

Jméno

Datum narození

Bydliště

Kontakt na rodiče (tel., mail)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel