Dnes je 18. ledna 2021

Fotografická soutěž Nejkrásnější strom

PROPOZICE FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

 

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM

 

Pořadatelé soutěže:

Hlavní pořadatel : AXIDA s.r.o., Panská 291/12, 602 00 Brno

Spolupořadatelé : Základní škola Jedovnice

Střední průmyslová škola Jedovnice

 

Téma: NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM

Nehledáme nejvyšší, nejsilnější, největší strom Jedovnice, Vilémovic, Kotvrdovic, Rudice a Krasové. Hledáme nejkrásnější strom. Hledáme strom vašeho srdce. Mějte oči otevřené, protože krása je všude kolem nás.

 

Termín soutěže

Fotografie lze do soutěže zasílat maximálně do 29.11.2013. Fotografie lze zasílat průběžně. Po předchozí dohodě s pořadatelem soutěže lze do termínu uzávěrky fotografie i vyměnit.

 

Podmínky soutěže:

Snímky stromů musí být výhradně z území Jedovnice, Vilémovic, Kotvrdovic , Rudice a Krasové.

 

Kategorie:

1. Kategorie do 15 let ( ti kteří do 29.11. 2013 nedovrší věku 15 let)

2. Kategorie od 15 let do 20 let ( ti kdo do 29.11. nedovrší věk 20 let)

Pro účast v soutěži je třeba elektronickou cestou zaslat náhled snímku na adresu pamatne.stromy@email.cz

 

Ceny pro každou kategorii:

1. Cena 700,- Kč

2. Cena 500,- Kč

3. Cena 300,- Kč

 

Počet zaslaných fotografií

Maximální počet zaslaných originálních fotografií je deset snímků od jednoho autora.

 

Technické podmínky

a. Formát JPG s velikostí delší strany od 800 do 1600 pixelu

b. Zasílané fotografie musí být orientovány na výšku (zhruba v poměru 2:3, jiné formáty, např. čtverec, nejsou přípustné, není možné zasílat fotografie v rámečku, s copyrightem nebo jménem autora uvedeném na přední straně fotografie

c. V emailu musí být uvedeno jméno, příjmení, adresa, email nebo telefon na autora

Je nutné uvést popis místa pořízení fotografie a obec, případně název stromu.

Vyhodnocení soutěže:

1. Vítězné snímky vybere odborná porota, kterou určí pořadatelé.

2. Soutěžící poskytuje organizátorovi bezplatně výhradní licenci k užití fotografií.

3. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároku na honorár. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci.

4. Vítězné snímky budou použity, mimo jiné, pro výstavu a kalendář. Fotografie, které jsou součástí výstavní kolekce a kalendář (všechny oceněné a další vybrané práce pro výstavu), zůstávají k dispozici hlavnímu pořadateli k dalšímu výstavnímu použití.

5. Soutěžící uděluje organizátorům souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem c.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

6. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit, upravit či zrušit soutěž bez udání důvodu a to po celou dobu jejího trvání.

8. Zasláním snímku soutěžící souhlasí s pravidly fotografické soutěže.

 

Jiří Židů      Mgr. Bc. Michal Souček      Ing. Romana Pernicová

Jednatel společnosti AXIDA
ředitel základní školy
Střední průmyslová škola

23.10.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel