Dnes je 17. dubna 2021

Aktuality

E-on oznamuje všem odběratelům

PROVÁDĚNÍ VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JEDOVNICE, DATUM: 23.2. - 27.2.2015. ČINNOSTI BUDOU PROVÁDĚT PRACOVNÍCI POVĚŘENÉ FIRMY, KTEŘÍ SE NA POŽÁDÁNÍ PROKÁŽÍ POVĚŘENÍM E.ON K TÉTO ČINNOSTI. BLIŽŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 777 745 159. DĚKUJEME ODBĚRATELŮM ZA POCHOPENÍ

19.2.2015 vložil JM

Český statistický úřad bude v naší obci

provádět statistické šetření. Pracovníci statistického úřadu se prokáží průkazem.

19.2.2015 vložil JM

Městys Jedovnice vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení místa pracovník knihovny a informačního centra. Podrobnosti viz více.

16.2.2015 vložil JM
... více

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr prodat

drobný dlouhodobý nehmotný majetek na hotelu Riviera jako celek dle seznamu na úřední desce. Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 23. 2. 2015 do 11 h. Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice dveře č. 5, Vladimíra Kalová, tel. 516 528 214.

16.2.2015 vložil JM

Rozšířené hodiny na FÚ Blansko

pro podání přiznání daně z příjmů a další informace k této dani najdete v přílohách této aktuality, viz více.

9.2.2015 vložil JM
... více

Pozor! Svoz komunálního odpadu!

Pokud dnes - ve čtvrtek nebude Váš komunální odpad svezen v rámci pravidelného svozu, ponechte prosím popelnice na místě, svoz bude proveden v nejbližším možném termínu.

29.1.2015 vložil JM

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr

pronajmout část pozemku p.č. 288/8 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Jedovnice. Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 06.02.2015 do 11 hodin. Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice dveře č. 5 – p. Kalová, tel. 516 528 214.

28.1.2015 vložil JM

Placená reklama - Prostory k pronájmu

Nabízím prostory k pronájmu o velikosti 60 m2
na obchod nebo kanceláře. Havlíčkovo náměstí 665 (u pošty). Tel. 774 042 640.
26.1.2015 vložil JM

VAS Boskovice oznamuje odstávku vody

dne 27. 1. 2015 od 8:00 do 14:00 hod. Odstavena bude ul. "Na Kopci", bytovky č. 501, 502, 566, rod. domy č. 365, 740, 320, 319, 372, 391, 498, 370 a 317.

23.1.2015 vložil JM

Oblastní charita Blansko děkuje

všem dárcům Tříkrálové sbírky z naší obce, kdy celková částka vybraná koledníky činila 52 449 Kč. Poděkování patří též skautům za vybírání sbírky. Děkujeme.
„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje“ - Matka Tereza.

23.1.2015 vložil JM

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr

pronajmout prostory kulturního domu. Jedná se o prostory sálu, kuchyně, klubovny, vestibulu a sociálního zařízení k pořádání tanečních zábav.
Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice 2. 2. 2015 do 11 h.

23.1.2015 vložil JM

Placená reklama - Prostory k pronájmu

Nabízím prostory k pronájmu o velikosti 60 m2
na obchod nebo kanceláře. Havlíčkovo náměstí 665 (u pošty). Tel. 774 042 640.
21.1.2015 vložil JM

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr

pronajmout část pozemku parc.č.. 2117 v k.ú. Jedovnice dle nákresu na úřední desce (parkoviště) cca 15 m2. Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice  do 3. 2. 2015 do 13 h. Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice dveře č. 5 – Vladimíra Kalová, tel. 516 528 214 nebo tajemnice 1. patro dveře č. 24 tel. 516 528 511.

19.1.2015 vložil JM

Sběrný dvůr Jedovnice

Výtah z provozního řádu najdete ve" více". Dozvíte se tak, co je možno na sběrný dvůr odpadů ukladat zdarma, co s poplatkem a co vůbec ne. Čtěte!!!

14.1.2015 vložil JM
... více


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  >  >>

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel