Dnes je 31. prosince 2016

Textžurnál na KTV

Textžurnál je textová smyčka, která je vysílána v jedovnickém kabelovém rozvodu na kanále č. 2, který je vyhrazen pro Jedovnický infokanál. Textžurnál obsahuje rubriky: Placená reklama, Inzerce, Úřední deska, Zprávy z radnice, Oznámení, Kultura, Školní okénko, Smuteční oznámení, Sport, někdy i Fotoseriál.

Vysílání probíhá denně od 18:00 do 24:00 hod., repríza následující den od 8:00 do 10:00 hod. Hlavní aktualizace je provedena v pondělí v 18:00 hod., vedlejší pak ve čtvrtek rovněž od 18:00 hod. Denně jsou zařazovány aktuality (ztráty a nálezy, výpadky el. sítě nebo vodovodu, mimořádné informace).

Inzeráty, oznámení nebo příspěvky můžete dodat:

  • nejlépe E-mailem na infokanal@jedovnice.cz a to přímo v těle zprávy nebo jako přílohu ve Wordu. E-maily většinou čteme odpoledne a odpovídáme na ně potvrzením o přijetí
  • telefonátem v běžné pracovní době na 516 528 213, kde vedoucí oddělení školství a kultury paní Božena Ševčíková zprávu zaznamená a předá ji do redakce
  • u paní Boženy Ševčíkové v přízemí vpravo na úřadu městyse, pokud chcete zprávu předat osobně
  • do spony na dveřích redakce, která sídlí v přízemí úřadu městyse vlevo /dv.č. 12/, pokud osobní předání není nutné. Za dobu fungování infokanálu se odtud zatím nikdy nic neztratilo.

Delší zprávy je dobré dodat E-mailem na již uvedenou adresu infokanal@jedovnice.cz nebo na disketě nebo CD, které si pak můžete vyzvednout.Textžurnál a Videožurnál připravuje redakce Jedovnického infokanálu, která sídlí na úřadě městyse v přízemí vlevo (dv.č.12). Redakce pracuje externě, tj. nepravidelně a mimo běžnou pracovní dobu. Kontaktovat ji můžete nejlépe E-mailem infokanal@jedovnice.cz - emaily čteme až odpoledne. Během běžné pracovní doby může volat 516 528 213 – paní Božena Ševčíková. Vedoucím redakce je Ing. Josef Matuška.

 


Provozovatelem informačního kanálu je společnost 3C spol. s r. o.,
sídlo Myslivní 21, Brno, PSČ 614 00, IČO: 005328819.
Adresa pro doručování: Myslivní 21, Brno PSČ 614 00, kontakt: tel. 547 382 474, E-mail tvtechnika@seznam.cz
Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel